Impressum
Botohet nga “Epoka e re”
 
• Kryeredaktor: Mal QORRAJ
• Drejtor i përgjithshëm: Sadik ZEQIRI (Tel: 044 127 434, dhe 049 127 434) e-mail: sadikzeqiri@yahoo.com
• ADRESA: Sheshi “Nena Tereza”, rr. Edit Durham” nr.45 Prishtinë, 10000 Kosovë
• E-mail: epokaere_mm@hotmail.com & mm_epokaere@yahoo.com
Name:
Message: