Si të abonoheni? Abonimi në gazetën “Epoka e re”, në versionin online, mund të bëhet nëpërmjet:
• Transferit bankar (Wire Transfer)
• Parave të gatshme në redaksinë e gazetës “Epoka e re”

Transfer bankar (Wire Transfer)

Për ta kryer pagesën luteni t’i ndiqni këto udhëzime:
• Zgjidhni njërën nga ofertat tona për abonim:
o Abonim 1-mujor - 9.00 €uro
o Abonim 6-mujor - 50.00 €uro
o Abonim 1-vjeçar - 99.00 €uro

• Dërgoni pagesën në njërën nga bankat tona:
o Bankën Ekonomike – 1401000000890833
o ProCredit Bank - 1110170277000112

• Dërgoni konfirmimin e pagesës në sadikzeqiri@gmail.com së bashku me emrin dhe mbiemrin tuaj, si dhe e-mail adresën që keni përdorur për ta krijuar llogarinë në “Epoka e re” online.
• Pasi ta pranojmë konfirmimin bankar nga ana juaj, ju do ta pranoni një e-mail nga ne dhe mund të filloni ta lexoni “Epokën e re” online, në formatin PDF.

Para të gatshme në redaksinë e gazetës “Epoka e re”

• Luteni të vini në redaksinë e gazetës “Epoka e re”, e cila gjendet në Sheshin “Nëna Tereza”, rr. “Edit Durham”, nr. 45, Prishtinë (në afërsi të objektit të Ministrisë së Punëve të Jashtme)
• Ne do t’ju njoftojmë për ofertat tona dhe do ta krijojmë llogarinë për ju
• Ju do t’i pranoni në e-mailin tuaj informatat për kyçje online në “Epokën e re”
• Më pas mund të filloni ta lexoni “Epokën e re” online

Me respekt,
Sadik Zeqiri,
Drejtor i përgjithshëm i gazetës “Epoka e re”
+377-44-127-434
+386-49-127-434