Kështu duket “NEWBORN”-i për Ditën e Pavarësisë
Kështu duket “NEWBORN”-i për Ditën e Pavarësisë
17.02.2017 | 12:36
Autori i monumentit “NEWBORN”, Fisnik Ismaili, ka realizuar idenë e tij për monumentin “NEWBORN”.
Me rastin e Ditës së Pavarësisë “NEWBORN”-i është ngjyrosur me pamjen e një muri dhe janë rrëzuar shkronjat N dhe W për ta kompletuar instilacionin ‘No Walls’ - “Jo mure”.