Ftesë për Sesion Informues mbi Parandalimin e Migrimit të Parregullt Univerziteti Kadri Zeka - Gjilan, 16 nëntor 2017; nga ora: 15:00-16:45 ...
Konkurs për punë "EMALIKU" Parku i Biznesit Drenas p.n/ Kosovë Tel :044142474 dhe 038606194 ...
KONKURS PËR PUNË NË AGS - Tel\Fax: +381 38 534 517 Tel\Fax: +381 38 534 517 – E-mail: agskosovo@gmail.com ...
Shitet material shkollor me çmime të aksionit “ IDEA - M “ SH. P. K me zyre në Fushë Kosovë, shet materiale shkollore dhe zyrtare të sezoneve të kaluara me çmime të aksionit për likuidimin mallit, shitja bëhet deri në harxhimin e sasisë. Për çdo informatë lajmërohuni në numrin e telefonit: 049/117-433. ...
Irfan Zushi fton bashkëpronarët Irfan Zushi u ofron të drejtën e parablerjes bashkëpronarëve të tij për pjesën lloj 1\40, të parcelës 3613 në sipërfaqe të përgjithshme prej 21,853 m2. ...
Konkurs pune në “SIXT rent a car Kosovo” Kompania “SIXT rent a car Kosovo”, me zyre në Aeroportin e Prishtinës, shpall konkurs për pozitën PROMOTERE në Rent a car Kandidatet e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte për aplikim:Përvojë ...
“Queen Massage” hapë konkurs për masazhere “Queen Massage”, e cila gjendet në Prishtinë, hap konkurs për masazhere-praktikante (me pagesë). Të interesuarat mund të kontaktojnë në këtë numër telefoni: 049-247-444. ...