Të fundit
Qytetarë të Mitrovicës Veriore janë mbledhur pranë selisë së partisë…