Të fundit
Në emër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Burim Rreci,…