Të fundit
Kryetari i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive…