Antifusha elektrostatike

27 korrik 16:02

Fizika simetrike, udhëtim drejt universit (11)

Shkruan: Naim Krasniqi, fizikan

Nga kjo përzierje në bërthamën e protonit formohet një ngarkesë elektrike pozitive në brendësi të fenomenit të tornados, sepse sasia e kuartit pozitiv (2/3u) është shumë më e madhe sesa sasia e kuartit negativ (-1/3d)

Prandaj këtu kemi thuajse të njëjtin reaksion sikur te toka, ku mbi polet magnetike të magnetit tërhiqet pjesa e tjetër e hekurit (Fe) likid me ndihmën e fushës magnetike dhe fenomenit të tornados elektromagnetike.

Forca tërheqëse e bërthamës pozitive të protonit së bashku me forcën tërheqëse të fenomenit të tornados, pjesën tjetër të kuarteve pozitive (2/3 u) e tërheqin dhe vendosin në anën e poshtme dhe të epërme mbi përzierjen e kuarteve negative (-1/3 d) dhe pozitive (2/3 u) (shih figurën 43 a).

Sikur në eksperimentin numë 6 ku mbulimi i poleve magnetike me elementin e hekurit (Fe) shkakton rritjen e intensitetit të fushës magnetike ((B)) ⃗ brenda cilindrit magnetik dhe pllakave të hekurit (Fe), ashtu edhe këtu paraqitet i njëjti fenomen.

Në momentin kur kuartet pozitive (2/3 u) tërhiqen dhe vendosen mbi polet e bërthamës pozitive të protonit, e cila formohet gjatë përzierjes së kuarteve (-1/3 d) dhe (2/3u) ngarkesa eklektike pozitive rritet shumë në bërthamën e protonit në mes të dy mbulesave të kuarteve pozitive (2/3 u) se sa ngarkesa elektrike që kalon përtej shtresës së kuarteve (2/3 u), shih figurën 43 b.

Në këtë rast kjo rritje e ngarkesës elektrike pozitive në bërthamën e protonit duhet të kalojë përtej shtresës së kuarteve pozitive (2/3 u) dhe të shpërndahet, ngjashëm sikur që shpërndahet fusha magnetike që buron nga trupat qiellorë.

Në këtë mënyrë, një pjesë e ngarkesës elektrike pozitive arrin të kalojë përtej kësaj shtrese të kuarteve (2/3 u) dhe ka vlerë elektrike pozitive e =1,6×10-19C.

Nga kjo ngarkesë elektrike pozitive që buron nga mbulesa e kuarteve pozitive formohet fusha elektrostatike pozitive e protonit (+E_P), e cila fushë ka kah të njëjtë drejtim të njëjtë me vijat e ngarkesës elektrike që burojnë nga bërthama e elektronit.

Kurse, pjesa e tjetër e vijave të ngarkesës elektrike pozitive nga bërthama e protonit, për shkak të rritjes së intensitetit të ngarkesës elektrike pozitive nuk mund ta kalojë shtresën e kuarteve pozitive (2/3 u) dhe do të shpërthejë nga anët anësore të përzierjes së kuarteve, ashtu sikur që buron fusha antimagnetike te trupat qiellorë.

Këto vija të ngarkesës elektrike që burojnë nga anët anësore formojnë fushën antielektrostatike të protonit (+E_P), e cila ka intensitet të ndryshëm, drejtim të njëjtë dhe kahje të kundërt me fushën elektrostatike pozitive të protonit (+E_P)

Antifusha elektrostatike e protonit (+E_P) edhe pse buron nga një ngarkesë pozitive, i ka të gjitha vetitë e fushës elektrostatike negative sikurse që i posedon elektroni. Sepse, nëse llogaritet ne formë matematikore, dy shenja me simbole të kundërta negative dhe pozitive na japin simbolin negativ (+E_P) = (-E_P) ku (-E_P) është fusha anti elektrostatike e protonit.

Mënyra e formimit të antifushës elektrostatike

Për ta kuptuar më thjeshtë këtë fenomen, marrim dy vija të ngarkesave pozitive (a) dhe (b). Vija (a), me ngjyrë të zezë, arrin ta kalojë shtresën e kuartit pozitiv duke formuar vija të fushës elektrostatike pozitive të protonit, kurse për dallim nga vija (a), vija (b) me ngjyrë të kuqe, nuk mund ta kalojë këtë shtresë të kuartit pozitiv (2/3 u) dhe do fillojë të devijojë nga ana anësore (shih figurën 44).

Kjo vijë e fushës (b) ka drejtim të njëjtë, intensitet të ndryshëm dhe kah të kundërt me vijat e fushës elektrostatike. Prandaj këtë fushë të protonit që buron nga anët anësore do ta quajmë fushë antielektrostatike të protonit dhe shënohet (-E_P) .

Përfundim

Siç shihet, nga e njëjta ngarkesë pozitive e protonit njëkohësisht burojnë dy fusha. Fusha elektrostatike e protonit (+E_P) dhe antifusha elektrostatike e protonit (-E_P) , shih figurën 45 a.

Kështu që protoni si një ngarkesë pozitive merr këtë formë, shih figurën 45 b.

Fusha antielektrostatike e protonit (-E_P) edhe pse buron nga një ngarkesë pozitive, ajo mund të konsiderohet si një fushë elektrostatike (negative) ngjashëm sikur fusha elektrostatike e elektronit (-E_N). Siç po shihet fusha antielektrostatike e protonit (-E_P) ka ngarkesë të njëjtë elektrike sikurse fusha elektrostatike e elektronit (-E_N ). Të dyja këto fusha kanë intensitete të ndryshme, drejtime të njëjta dhe kahe të ndryshme.

Konkludim

Fusha antielektrostatike e protonit (-E_P) është e vetmja dhe e vetmja forcë që i kundërvihet forcës tërheqëse ndërmjet protonit dhe elektronit. Kjo fushë e pazbuluar dhe e padiktueshme e parandalon goditjen e drejtpërdrejtë të elektronit me bërthamën e atomit përkatësisht me protonin.

Elektroni

Elektroni është një grimcë e ngarkuar me elektricitet negativ.

Sikurse që nuk mund ta kemi një proton me energji pozitive pa ndonjë forcë që e aktivizon atë energji pozitive, ashtu nuk mund ta kemi as një elektron me energji negative pa një forcë që e shkakton atë energji negative.

Dallimi i vetëm thelbësor ndërmjet elektroneve dhe protoneve është te lloji i kuarteve nga të cilat krijohen protonet dhe elektronet, sepse te elektronet kemi më shumë kuarte negative se sa pozitive.

Prandaj, bazuar në këtë argument mund të themi se, elektroni është një grimcë e ngarkuar me energji negative dhe për dallim nga protoni, elektroni përbëhet zakonisht nga dy kuarte negative (quarks) poshtë (down) dhe një kuart pozitiv (quarks) lart (up)

(-2/3 d) poshtë (down), (-2/3 d)poshtë (down)dhe (1/3 u)lart (up)

Që do të thotë se sasia e kuarteve negative te elektroni është e kundërta e kuarteve pozitive te protoni, kështu që gjatë reaksioneve të ndryshme brenda strukturës së brendshme të elektronit kjo ngarkesë mbetet e ngarkuar me elektricitetet negative.

Ngjashëm sikur te protoni, fenomeni i tornados e bënë përzierjen e njërit kuart pozitiv (1/3u) me njërin nga kuartet negative (-2/3d)ku sasia e kuartit me vlerë negative është shumë më e madhe sesa ajo e kuartit pozitiv.

Nga kjo përzierje, në bërthamën e elektronit formohet një ngarkesë negative në brendësi të fenomenit të tornados, sepse sasia e kuartit negativ (-2/3d)është shumë më e madhe sesa ajo e kuartit pozitiv (1/3u)

Prandaj, këtu kemi thuajse të njëjtin reaksion sikur te Toka, ku mbi polet magnetike të magnetit tërhiqet pjesa e tjetër e hekurit (Fe) likid me ndihmën e fushës magnetike dhe fenomenit të tornados.

Forca tërheqëse e bërthamës negative të elektronit së bashku me forcën tërheqëse të fenomenit të tornados, pjesën tjetër të kuarteve negative (-2/3 d) e tërheqin dhe vendosin në anën e poshtme dhe të sipërme mbi përzierjen e kuarteve pozitive dhe negative (1/3 u) dhe (-2/3 d) ngjashëm sikur i njëjti proces që është zhvilluar të protoni (shih figurën 46). Vijon.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Deputetja Aida Dërguti ka mohuar lajmin se është larguar nga…