Të fundit
Qytetarët që respektojnë ligjin kanë mundësi të përjetojnë qoftë një…