DEBAT PUBLIK

21 shtator 2023 | 13:29

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 08/L-181 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis,Neni 16, pika4, Kompania “Asnek Energy” SHPKMiradi e Epërme, F. Kosovënë bashkëpunim me Ministrin e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Komunën organizojnë:

DEBAT PUBLIK

Për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis për Kompaninë “Asnek Energy” SHPK Miradi e Epërme, F. Kosovë.

Njoftohet publiku i interesuar se më datën 03.11.2023 në ora 11:00  në hapësirat e komunës se Klinës,do të organizohet  debat publik nga Kompania “Asnek Energy” SHPK Miradi e Epërme, F. Kosovë,në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Komunën për Impiantin fotovoltaik 105 MWp, Dush i Vogël, K. Klinë.

Debati Publik do të organizohet edhe në mënyrë virtuale në platformën ZOOM

Zoom:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/4549344495?pwd=GbKcoccSWx39F3e8QF7PsAkCM3bvK6.1

Në linkun e mëposhtëm  mund të gjeni raportin e VNM-së

për Kompaninë “Asnek Energy” SHPK Miradi e Epërme, F. Kosovë,në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Komunën për Impiantin fotovoltaik 105 MWp, Dush i Vogël, K. Klinë.

https://mmphi.rks-gov.net/Document/Announcements?type=2

Në emalin e mëposhtëm mund të dërgoni komentet lidhur me projektin  [email protected]

Pjesëmarrja e juaj na ndihmon në implementimin e projektit.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Në raportin policor të 24-të orëve të fundit, Policia e…