Të fundit
Një viç ka lindur me dy koka dhe ka habitur…