Të fundit
Fytyra jashtëzakonisht e plotë, që i përket një paraardhësi të…