“Ec ma ndryshe”: Komuna e Prishtinës më transparentja

07 maj 2018 | 15:15

 Organizata “Ec ma ndryshe” ka publikuar të hënën Indeksin e Reformës së Transparencës Komunale, ku komuna e Prishtinës del si komuna me nivelin më të lartë të transparencës gjatë vitit 2017.

Indikatorët që janë monitoruar dhe në të cilët është bazuar ky Indeks, janë: kryetari, drejtorët dhe anëtarët e Kuvendit, organizimi dhe funksionimi, puna e organeve politikëbërëse dhe vendimmarrëse, luftimi i sjelljeve të pahijshme dhe keqpërdorimeve, integrimi evropian, kontabiliteti dhe buxheti, kontratat e prokurimit publik, furnizimit dhe granteve, të punësuarit në administratën publike dhe organizatat/institucionet publike.

Gjithashtu është përfshirë edhe pasuria kapitale dhe jokapitale; informimi dhe shërbimi i qytetarëve, bashkëpunimi me shoqërinë civile, planifikimi urban dhe monitorimi i projekteve urbanistike.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Kryetari i Lëvizjes për Bashkim (LB), Valon Murati, ka përkujtuar…