Të fundit
Blend Bejta shpall të pavlefshme ID-kartelën E-17/159 të kolegjit “Biznesi”.