Të fundit
Një letër e shkruar me dorë, e gjetur në trupin…