Të fundit
Republika e Kosovës ka hapur në Hamburg Konsullatën e Përgjithshme…