Gjykata e shpall fajtor “Burdushin”

08 nëntor 16:17

Gjykata Themelore e Prizrenit ka bërë me dije se Hysri Peqani, i njohur si “Burdushi” është dënuar me një vit burgim për shkak të veprës penale mashtrim.

Në njoftim e kësaj gjykate është thënë se të akuzuarin e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar me dënimin me burgim efektiv në kohëzgjatje prej 1 viti, të cilin dënim do ta vuan pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, dënimin me gjobë në shumën prej 5 000 euro, si dhe dënimin plotësues ku i ndalohet ushtrimi i profesionit, veprimtarisë së pavarur dhe i detyrës së caktuar në kohëzgjatje prej 3 vjetësh, duke u llogaritur nga dita kur aktgjykimi të merr formën e prerë.

“Nga data 20.06.2014 deri më 12.08.2014 në Prizren, duke i fshehur faktet dhe me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo personin tjetër ose për t’i shkaktuar dëm material personit tjetër, e mashtron apo vazhdon lajthimin e personit tjetër dhe më këtë e nxit të dëmtuarin me iniciale Q.P., si mjek popullor, merren vesh në mes vete që i pandehuri me iniciale H.P. t’ia shëroj gruan e tij që vuante nga depresioni, në kompensim të një vlere prej 2.200 (dymijedyqind) euro, por që pas kalimit të një kohe gruaja nuk ishte shëruar dhe si rrjedhojë të dëmtuarin e vendos në lajthitje dhe mashtrim, duke i shkaktuar dëm material”, është thënë në njoftimin për medie të Gjykatës Themelore të Prizrenit.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Drejtori gjeneral i KEDS-it, Alper Erbas është nderuar me mirënjohje…