Të fundit
Duke u nisur nga situata e krijuar në klubin e…