IKD-ja: Neni i projektligjit që përcakton shkarkimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve është në kundërshtim me Kushtetutën

11 korrik 2024 | 11:34

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), konsideron se Projektligji për rekrutimin, vlerësimin e performancës, kontrollin e integritetit, avancimin dhe statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve përballë qëllimit legjitim për të ofruar mbrojtje për gjyqtarët dhe prokurorët, është në kundërshtim me Kushtetutën.

Gjatë prezantimit të raportit “Integriteti i gjyqtarëve dhe prokurorëve” (Problemet kushtetuese dhe ligjore me projektligjin aktual), IKD-ja ka vlerësuar se ka edhe një huqje tjetër në këtë projektligj, ku me nenin 18.2 është rregulluar çështja e imunitetit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke iu referuar Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

Hulumtuesi në IKD, Astrit Kolaj, k thënë se neni 40 i këtij projektligji, ku përcaktohen kushtet kur një gjyqtar dhe prokuror mund të shkarkohen nga detyra, është në kundërshtim me Kushtetutën.

“Megjithatë, Kushtetuta nuk ka ndonjë dispozitë që e rregullon imunitetin e prokurorëve. Por, në asnjë rrethanë, kjo nuk nënkupton se prokurorët nuk duhet të kenë imunitet funksional në punën e tyre”, ka thënë Kolaj.

Kolaj ka theksuar se IKD-ja në këtë rast ka propozuar që projektligji duhet të përmbajë dispozitë të qartë që garanton imunitetin funksional të prokurorëve, njëherit duke propozuar edhe përmbajtjen e kësaj dispozite.

Po ashtu, hulumtuesi i IKD-së ka thënë se sipas nenit 23.3 të projektligjit, kur prokurori dhe gjyqtari me mandat të përhershëm vlerësohet “dobët” për herë të parë, përveç pamundësisë për avancim në departament ose gjykatë, gjegjësisht departament ose prokurori, më të lartë, detyrohet të ndjekë trajnimin e detyrueshëm në Akademinë e Drejtësisë.

“Derisa paragrafi 3 i këtij neni përcakton se mos ndjekja e trajnimit të detyrueshëm apo vlerësimi me shkallë ‘të dobët’ për herë të dytë radhazi është bazë për shkarkim nga pozita e gjyqtarit ose prokurorit. Sipas nesh kjo dispozitë paraqet amnistim të gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët dështojnë në performancë”, ka thënë Kolaj.

Sipas tij, IKD-ja ka vlerësuar se kjo dispozitë shkon në drejtim të kundërt me performancën dhe ia humb efektin këtij procesi.
“Për këtë arsye, IKD-ja rekomandon që të rishqyrtohet kjo dispozitë, në atë mënyrë që në secilin rast kur vlerësimi i performancës ta nxjerrë një gjyqtar apo prokuror me vlerësim të dobët, kjo të shërbejë si bazë për propozimin e shkarkimit të tij nga funksioni”, ka thënë Kolaj, duke shtuar se përmes nenit 23.5, projektligji ka bërë trajtim të pabarabartë pasi sipas tij ka caktuar që të gjithë ata gjyqtarë dhe prokurorë me mandat fillestar të cilët në performancë vlerësohen “dobët”, nuk propozohet për mandat të përhershëm. /EO

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Komisioni Hetimor Parlamentar lidhur me nivelin e menaxhimit të marrëdhënies…