Institucionet e Kosovës ngecin në reformën evropiane

30 tetor 2018 | 14:08

Instituti i Prishtinës për Studime Politike (PIPS), Grupi për Studime Juridike dhe Politike, dhe Instituti GAP kanë vlerësuar se ka ngecje serioze në raport me zbatimin e reformave në kuadër të agjendës për reforma evropiane.

Këto institute kanë dalë me raport të monitorimit për periudhën janar-shtator, ku kanë theksuar se nevojitet seriozitet më i madh nga organet kompetente në përmbushjen e kritereve, pasi sipas tyre, kjo e ngadalëson procesin e Kosovës drejt integrimit evropian.

Grupi për Studime Juridike dhe Politike, Instituti GAP dhe Instituti i Prishtinës për Studime Politike, në kuadër të projektit mekanizmi i monitorimit të agjendës për reforma evropiane, që financohet nga Ambasada e Holandës në Kosovë, kanë monitoruar për nëntë muaj të arriturat e institucioneve përgjegjëse për implementimin e masave të dala nga agjenda për reforma evropiane.

Në një konferencë për medie përfaqësuesit e këtyre instituteve kanë thënë se masat që i kanë monitoruar janë masat e dala nga “Era1” që nuk është kompletuar nga viti 2016, dhe masat e dala nga vendimi i kryeministrit në nëntor 2017.

Visar Xhambazi nga PIPS, ka theksuar edhe jotransparencën e institucioneve për të ndarë me ta informacionet e nevojshme.

“Ngecja më e madhe theksohet në sektorin e arsimit, në të cilën vetëm 28 për qind në total të veprimeve janë plotësuar. Ndër të gjitha ministritë e monitoruara, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, qëndron më së keqi në zbatimin e reformave të parapara”, ka thënë ai.

Ndërsa Njomza Mjeku nga GLPS-ja ka thënë se në monitorimin e qeverisjes së mirë dhe sundimit të ligjit, për periudhën janar-shtator janë plotësuar 62 për qind e veprimeve, 24 për qind pjesërisht të plotësuara dhe 14 mbesin të paplotësuara.

Në anën tjetër, Nora Jusufi nga Instituti GAP, ka bërë me dije se ngecjet janë pothuajse të njëjta me ato të gjashtëmujorit të parë.

Sipas raportit, disa nga ngecjet kryesore dhe më të theksueshme në sektorin e arsimit, janë mos themelimi i agjencisë për kurrikulë, standarde dhe vlerësim; mos-hartimi i kurrikulave bërthamë për arsimin dhe aftësimin profesional; si dhe mos fillimi i fazës së pilotimit të tyre.

/Epoka e re/

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Për herë të parë në Komunën e Prishtinës do të…