Instituti EPIK: 2018-a, vit i humbur në procesin integrues

30 nëntor 12:07

Instituti EPIK ka vlerësuar të premten se viti 2018 është një vit tjetër i radhës i humbur në procesin integrues.

Prandaj ky instituti ka ftuar të gjithë spektrin politik për arritjen e konsensusit politik për ndërmarrjen e reformave të thella në kuadër të agjendës evropiane.

“Institucionet duhet të zhvillojnë një dialog të hapur dhe konstruktiv me Bashkimin Evropian me qëllim të dakordimit të agjendës reformuese për vitin 2019 me qëllim të intensifikimit të zbatimit të reformave para nesh – të matshme dhe me efekt të prekshëm në jetën e qytetarëve. Vetëm një qasje e tillë, në përputhje me Marrëveshjen e Stabilzim Asocimi, do të avancon perspektiven Evropiane të Kosovës, drejt statusit të vendit kandidat për anëtarësim në BE”, është theksuar në komunikatën e Institutit EPIK.

Në dyvjetorin e lansimit të Agjendës Evropiane të Reformave (ERA), Instituti EPIK ka konfirmuar se përkundër vonesës prej një viti, institucionet nuk kanë arritur të zbatojnë pjesën dërrmuese të prioriteteve që dalin nga ERA.

Sipas vlerësimit të Institutit EPIK, nga gjithsej 22 prioritete, vetëm 4 prioritete janë përmbushur plotësisht.

Ndërsa në të gjitha 18 prioritetet e tjera ka pasur progres, mirëpo asnjë nga to nuk është përmbushur në tërësi.

“Katër prioritetet e përmbushura plotësisht janë: (1) Miratimi i Ligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit; (2) Lansimi i prokurimit elektronik; (3) Zbatimi i Strategjisë dhe Planit Veprimit për luftimin e ekonomisë joformale;dhe (4) Përmirësimi i prodhimit të statistikave zyrtare, nga Agjencia e Statistikave të Kosovës”, është në komunikatën e këtij instituti.

Sipas Institutit EPIK, përkundër miratimit të Kodit Penal, institucionet nuk kanë arritur të miratojnë edhe Kodin e Procedurës Penale për të siguruar pezullimin/largimin e zyrtarëve publik të akuzuar/dënuar për korrupsion.

“Institucionet nuk kanë marr masa për të siguruar transparencën e financimit të partive politike. Po ashtu, ka vazhduar politizimi në emërimet e larta në institucionet publike, duke përfshirë institucionet e pavarura, bordet e ndërmarrjeve publike dhe agjencitë rregullatorë. Institucionet nuk kanë treguar vullnet që të ndërmarrin një reformë gjithëpërfshirëse të administratës publike”, është theksuar më tutje në komunikatë.

Sa i përket rritjes së numrit të gjyqtarëve në Departamentin Administrativ dhe Departamentin Ekonomik të Gjykatës Themelore në Prishtinë, me qëllim të reduktimit të rasteve të grumbulluara në çështjet administrative dhe ekonomike, gjatë vitit 2017 Gjykata  Themelore në Prishtinë ka zgjidhur më pak raste se sa ka pranuar në punë.

Kurse Departamenti administrativ dhe ekonomik ka shënuar trend negativ  në zgjedhjen e lëndëve krahasuar më vitin 2016.

“Gjatë vitit 2018, janë rekrutuar gjyqtarë shtesë në Departamentin Administrativ dhe Departamentin Ekonomik. Efekti i rritjes së numrit të gjyqtarëve mbetet të vlerësohet në vitin 2019.”, është thënë në komunikatën e Institutit EPIK.

Ndërsa sa i përket luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sipas këtij instituti, përkundër rritjes së numrit të prokurorëve në Prokurorinë Speciale dhe rritjes së numrit të rasteve të shënjestruara, institucionet nuk kanë arritur të përfundojnë më sukses asnjë rast të profilit të lartë të korrupsionit.

Ndërkohë në rrafshin ekonomik, investimet e huaja direkte kanë shënuar rënie nga 4.7 për qind në vitin 2015 në 3.9 për qind në 2017-n.

Ndërsa në vlerësimin 2018 të Bankës Botërore për të Bërit Biznes, Kosova ka shënuar regres nga vendi 40 në vendin 44.

“Institucionet kanë shënuar regres edhe në pothuaj të gjithë indikatorë të papunësisë. Papunësia e përgjithshme është rritur për 3 për qind nga 27.5 për qind në vitin 2016 në 30.5 për qind në 2017-n. Papunësia e të rinjve është rritur për 0.3 për qind nga 52.4 për qind në 2016-n, në 52.7 për qind në 2017-n. Ndërsa, papunësia e grave ka mbetur e pandryshuar në 36.6 për qind”, është theksuar në këtë komunikatë.

Agjenda Evropiane e Reformave (ERA) u lansua në nëntor të vitit 2016, nga kryeministri i Kosovës, dhe komisioneri për politikat e fqinjësisë evropiane dhe negociatave për Zgjerim i BE-së.

Qëllimi i Agjendës Evropiane të Reformave është që të përzgjidhen prioritetet kyçe të MSA-së me qëllim të avancimit të perspektives evropiane të Kosovës dhe përmirësimit të jetës së qytetarëve.

Në nëntor të 2016-s, ishin identifikuar gjithsej 22 prioritet që është dashur të përmbushen deri në fund të vitit 2017.

Prioritetet ishin bazuar në 3 shtylla kyçe: (1) sundimi i ligjit, qeverisja e mirë (2) konkurrueshmëria, mjedisi biznesor, si dhe (3) arsimi dhe punësimi.

/Epoka e re/ 

 

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim…