Irfan Zushi fton bashkëpronarët

01 nëntor 14:32

Irfan Zushi fton bashkëpronarët

Irfan Zushi u ofron të drejtën e parablerjes bashkëpronarëve të tij për pjesën lloj 1\40, të parcelës 3613 në sipërfaqe të përgjithshme prej 21,853 m2.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Shitet material shkollor me çmime të aksionit “ IDEA -…