Të fundit
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka ratifikuar disa marrëveshje ndërkombëtare.…