Martesat e dyfishta në Kosovë janë të ndaluara me ligj, dënohet me kaq vite burg

25 korrik 2021 | 14:46

Çdo person që lidh martesë tjetër derisa është i martuar, dënohet me burgim deri në një vit në Kosovë.

Në Kodin Penal të Kosovës, në veprat penale kundër martesës dhe familjes, Neni 237 tregon saktësisht se çfarë ndodh me personat që kryejnë veprën ‘Bigamia’.

Bigami në shqip i bie martesa me dy gra njëkohësisht.

Saktësisht në Kodin Nr.06/L-074 Penal të Republikës së Kosovës, thotë se kushdo që lidh martesë tjetër derisa është i martuar, dënohet me burgim deri në një (1) vit.

Në nenin 237 pika e dytë thotë se kushdo që lidh martesë me personin për të cilin e di se është i martuar, dënohet me dënimin nga paragrafi 1. i këtij neni.

“Nëse pas kryerjes së veprës penale nga ky nen, martesa e mëparshme nuk është më e vlefshme, është prishur ose është ndërprerë, ndjekja penale për veprën nga ky nen nuk fillohet, e nëse ndjekja është filluar duhet të ndërpritet”, thuhet në Kodin Penal.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Majlinda Kelmendi ka dështuar sot të përsëriste suksesin e Olimpiadës…