Mbahet takim i Komitetit të Përbashkët Monitorues të Programit të BNK-së Mali i Zi – Kosovë

19 qershor 2020 | 18:04

Në ambientet e Ministrisë së Pushtetit Lokal të Kosovës, sot është mbajtur takimi i 4-të i Komitetit të Përbashkët Monitorues të Programit të BNK-së Mali i Zi – Kosovë.

Me këtë rast, është bërë aprovimi i listës së gjashtë projekteve përfituese nga thirrja e II-të për projekt propozime në vlerë 2 milion e 40 mijë euro.

Këto projektet parashihet të fillojnë së zbatuari nga muaji korrik 2020, në dy prioritete: 1) Punësim dhe 2) Turizëm.

Pas përfundimit dhe zbatimit të suksesshëm të programit IPA BNK Mal i Zi – Kosovë 2007-2013, programi IPA BNK Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 u krijua si një program i ri nën instrumentin financiarë IPA II.

Objektivi i përgjithshëm i programit është të përmirësojë standartet dhe cilësinë e jetës së njerëzve në zonën e programit nëpërmjet një zhvillimi ekonomik, social dhe mjedisorë të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës të rajonit në respekt të trashëgimisë së përbashkët kulturore dhe natyrore.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Sot është nënshkruar Programi për Zhvillim Rural dhe ai i…