Me kërkesë të ministrit Reçica, qeveria ndanë 203 mijë euro për shoqatat e dala nga lufta

07 dhjetor 09:46

Me kërkesë të ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skender Reçica, në mbledhjen e sotme të qeverisë janë ndarë mjete financiare në vlerë prej 203 mijë euro për shoqatat e kategorive të dala nga lufta dhe për Lidhjen e Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës.

Lidhur me këtë mbështetje financiare, si propozues i kësaj kërkese, ministri i MPMS, Skender Reçica, ka thënë se, kujdesi ndaj vlerave të luftës çlirimtare, respektivisht ndaj ushtarëve çlirimtarë, të cilët na bëjnë̈ krenarë sa herë kujtojmë̈ se liria nuk erdhi vetë, është obligim i yni institucional.

Prandaj, mbështetja e kategorive të dala nga lufta kërkon përkushtimin tonë, dhe ne tashmë jemi dakorduar bashkërisht me Kryeministrin dhe me përfaqësuesit e shoqatave të dalura nga lufta që përkujdesja ndaj invalidëve të luftës çlirimtare, respektivisht trajtimi mjekësor i tyre me proteza, nga viti i ardhshëm të rregullohet në mënyrë institucionale përmes Institucioneve përgjegjëse Shëndetësore dhe shërbimit spitalor klinike universitar, sikur që jemi dakorduar që mbështetja financiare për shoqatat e dalura nga lufta nga viti i ardhshëm të përfshihet në ligjin për buxhetin e shtetit, ka thënë ministri Reçica.

Reçica ka thënë se, të ndodhur në situatë pandemie dhe nisur nga nevoja për mbështetje emergjente për kategoritë e dala nga lufta, sot para jush paraqes për miratim propozim vendimin për ndarjen e mjeteve financiare në shumën prej 203,000.00 € : për Shoqatën e Familjeve të Dëshmorëve, Shoqatën e Invalidëve dhe Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së si dhe Lidhjen e Pensionistëve të Kosovës.
Ky vendim ka për qëllim përkrahjen financiare të këtyre shoqatave, për shkak të gjendjes emergjente të shkaktuar nga COVID-19 dhe gjendjes po ashtu të rëndë për funksionimin dhe kryerjen e obligimeve të tyre, si dhe mbështetjen për përmirësimin e shëndetit të invalidëve të luftës. Ky fond do të ndahet në kuadër të Fondit për Rimëkëmbje ekonomike, ka thënë ministri Reçica.

Këto mjete do të ndahen si në vijim:

17,000.00 €, do të ndahen për aktivitetet e Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve.

34,000.00 € do të ndahen për mbështetje të Organizatës se Veteranëve të Luftës së UÇK-së;

15.000.00 € do të ndahen për mbulimin e shpenzimeve për funksionimin e Shoqatës së Invalidëve të Luftës së UÇK-së;

125,000.00 do të ndahen për mbulimin e shpenzimeve për proteza për Invalidët e Luftës së UÇK-së, të cilët e ka gjendjen e rëndë shëndetësore dhe kanë nevojë të domosdoshme për to.

Po ashtu me qëllim të mbështetjes për mbulimin e shpenzimeve të aktiviteteve dhe funksionimin e Lidhjes së Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës, në kuadër të së cilës funksionojnë 30 Organizata Komunale të Pensionistëve do te ndahen 12,000 euro.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Në mbledhjen e sotme të qeverisë, ndër pikat e kësaj…