Të fundit
Afërsisht gjysmë milion euro i ka kushtuar Akademisë së Shkencave…