Nis implementimi i projektit që ndihmon bizneset të eksportojnë në tregjet e huaja

05 dhjetor 2018 | 12:31

Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Endrit Shala, ka pritur në takim menaxherin e Konkurueshmërisë dhe Inovacionit në Bankën Botërore, Mario Gudamillas, dhe Marco Mantovanelli, menaxher i Bankës Botërore për Kosovë, për fillimin e implementimit të Projektit të financuar nga Banka Botërore CERP, (Konkurrueshmëria dhe Rritja e Aftësisë Eksportuese për NVM-të) në Republikën e Kosovës.

Ministri Shala ka theksuar se komponentët dhe aktivitetet e këtij projekti do të përqendrohen konkretisht fusha ku ambienti afarist në Kosovë ka nevojë për përmirësim dhe avancim.

“Projekti CERP i financuar nga Banka Botërore për periudhën e ardhshme pesëvjeçare do të shihet si mundësi reale dhe mënyrë për të realizuar qëllimet dhe objektivat zhvillimore të MTI-së, përkrahjes së sektorit privat, si dhe objektivat zhvillimore të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe përmirësimit të ambientit të të bërit biznes në veçanti. Komponentët dhe aktivitetet e këtij projekti do të përqendrohen kryesisht në këto fusha, konkretisht fusha ku ambienti afarist në Kosovë ka nevojë për përmirësim dhe avancim: Rritja e konkurueshmërisë dhe aftësisë eksportuese të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM-të), përmirësimi dhe avancimi i sistemit të Infrastrukturës Kombëtare të cilësisë dhe reformimin i sistemit të Inspekcioneve”, ka theksuar Shala.

Ministri ka bërë me dije se projekti i Bankës Botërore do të rrisin aftësinë konkurruese dhe eksportuese të kompanive vendore në tregun regjional dhe atë të Bashkimit Evropian.

“Më qëllim të përkrahjes së NVM-ve me potencial eksportues, MTI-ja ndërmjet këtij projekti parasheh implementimin e skemës së granteve të përputhshme duke përkrahur NVM-të në certifikimin e produkteve dhe shërbimeve të tyre, përmbushjen e kërkesave të tyre ne realizmin e standardeve ndërkombëtare, ofrimit te shërbimeve të konsulences, hulumtimit të tregut, zhvillimit te strategjive te marketingut etj. Në këtë mënyre NVM-të në vendin tonë do të rrisin aftësinë konkurruese dhe eksportuese në tregun regjional dhe atë të Bashkimit Evropian”, ka thënë ai.

Ministri Shala ka treguar se aktualisht NVM-të eksportuese nuk mund t’i përdorin raportet e testimit nga laboratorët e brendshëm apo certifikatat nga organizmat e brendshëm certifikuese të produkteve kur ata i eksportojnë prodhimet e tyre.

“Pasi që akreditimi i këtyre laboratorëve dhe organizmave certifikues nuk është njohur ndërkombëtarisht. MTI synon që ndërmjet Agjencisë për Metrologji dhe Agjencionit për Akreditim të sigurojë njohje ndërkombëtare, dhe produktet e çdo organizate të akredituar në Kosovë (në këtë mënyrë, të gjitha institucionet IKC (Infrastrukturës Kombëtare të Cilësisë në Kosovë) të njihen nga partnerët potencial tregtar vendor dhe ndërkombëtar”, ka deklaruar ai.

Sipas ministrit Shala, reformimi i sistemit të Inspekcioneve është gjithashtu komponentë e rëndësishme e këtij projekti. “Ne si MTI jemi të përkushtuar dhe do të punojmë në drejtim të zvogëlimit dhe eliminimit të barrierave administrative për Bizneset duke përmirësuar shërbimet dhe efikasitetin gjatë kryerjes së Inspektimeve. Gjithashtu Qeveria është duke punuar për krijimin e infrastrukturës ligjore, respektivisht Ligjin gjithëpërfshirës për Inspekcionet, dhe në këtë mënyrë do të ofrohen kushte edhe mundësi për implementim të suksesshëm të kësaj reforme”, ka thënë ministri.

Ministri i Tregtisë dhe Industrisë ka konfirmuar edhe njëherë përkushtimin, vullnetin, dhe gatishmërinë në implementimin e këtij projekti, duke kuptuar dhe besuar se ky projekt dhe kjo përkrahje e Bankës Botërore do të ndikojë drejtpërdrejtë në përmirësimin dhe avancimin e mëtutjeshëm të ambientit afarist në Republikën e Kosovës.

/Epoka e re/

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
DigitAlb është në përfundim të filmit dokumentar për kapitenin legjendar…