Të fundit
Anëtarët e opozitës kanë thënë se me këtë veprim mbreti…