Një muaj paraburgim për avokatin Gazmend Halilaj

01 mars 2019 | 17:42

Gjykata Themelore në Prishtinë ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit Gazmend Halilaj për shkak të veprave penale keqpërdorimi seksual duke keqpërdorur pozitën, autoritetin apo profesionin, keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar dhe frikësimi gjatë procedurës penale.

Gjykata ka marrë aktvendim dhe të pandehurit në fjalë i është caktuar masa e paraburgimit prej datës 27 shkurt deri me datë 27 mars.

Gjykata ka konstatuar se lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë është përmbushur kriteri nga neni 187 par.1 nënpar.1.2 pika 1.2.2. të KPRK-së, si kusht i veçantë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit, pasi që ka arsye për të besuar dhe ekzistojnë rrethana të posaçme që i pandehuri do të pengojë rrjedhën e procedurës penale duke ndikuar në të dëmtuarën A.G dhe se masa e paraburgimit është e vetmja masë për të siguruar zhvillimin e pa penguar të procedurës penale.

Ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar ka keqpërdorur pozitën, autoritetin dhe profesionin e tij si avokat. Pala ka të drejtë ankese kundër këtij vendimi në Gjykatën e Apelit të Kosovës. /Kosovapress/

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Sulmuesi Patrick Cutrone mund të largohet nga Milan për t’u…