Njoftim nga KEDS-i për punimet në rrjet

07 dhjetor 16:44

09.12.2022

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtine

 

1.

TS 35/10 kV Koliq  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Keqekollë – Hajkobillë( Kodi: 14016004) prej ores 10:00 deri ne ora 13:00

Vendet: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë.

Arsyeja: Evitim rreziku, demontim i shtyllës 10[kV].

2.

TS 35/10 kV Koliq  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Grashtic Radashec  ( Kodi: 14016001) prej orës 10:00 deri ne ora 13:00

Vendet: Grashticë dhe Radashec.

Arsyeja: Evitim rreziku, demontim i shtyllës 10[kV].

3.

TS 35/10 kV Koliq  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fabrika e Ujit Alpeve  ( Kodi: 14016005) prej orës 10:00 deri ne ora 13:00

Vendet: Fabrika ujit- Fabrika e Alpeve

Arsyeja: Evitim rreziku, demontim i shtyllës 10[kV].

 

Prizren

 

1.

TS 110/10 kV Theranda  do të ndërprehet Stabilimenti në Peqan nga ora 09:00 deri në ora  13:00.  Trafostacionet që do të mbesin pa tension:

TS 10/0.4 kV       Bllaca VI lagjja Sukaj       (Kodi:    32000007005)

TS 10/0.4 kV       PEQANI                (Kodi:    32000007006)

TS 10/0.4 kV       Duhla Kraishtë  (Kodi:    32000007007)

TS 10/0.4 kV       Duhla,  B.Qatani               (Kodi:    32000007008)

TS 10/0.4 kV       Duhël, Lagjja Sopaj         (Kodi:    32000007009)

TS 10/0.4 kV       Duhël restorant giri        (Kodi:    32000007010)

TS 10/0.4 kV       Bllaca V bajraktare          (Kodi:    32000007011)

TS 10/0.4 kV       Bllaca I shkolla  (Kodi:    32000007012)

TS 10/0.4 kV       Bllaca II zekollet-elezaj (Kodi:    32000007013)

TS 10/0.4 kV       Bllaca III Kroni  blinde    (Kodi:    32000007014)

TS 10/0.4 kV       Bllaca II Lumaj   (Kodi:    32000007015)

TS 10/0.4 kV       Kyqyket Bllacë  (Kodi:    32000007031)

TS 10/0.4 kV       Bllacë    (Kodi:    32000007032)

TS 10/0.4 kV       Zekollët – Bllacë              (Kodi:    32000007033)

TS 10/0.4 kV       N.T.P.Kroni Bllacë           (Kodi:    32000007034)

TS 10/0.4 kV       TS Beco (Kodi:    32000007035)

TS 10/0.4 kV       Lagjja Hoxaj – Bllacë      (Kodi:    32000007036)

TS 10/0.4 kV       Duhël    (Kodi:    32000007040)

TS 10/0.4 kV       Duhël- Lagjja te xhamia                (Kodi:    32000007041)

TS 10/0.4 kV       Duhël- lagjja rafshi         (Kodi:    32000007042)

TS 10/0.4 kV       Bllace    (Kodi:    32000007045)

Vendet: Një pjesë  e fshatrave Bllace, Duhel, Peqan dhe TS Beco.

Arsyeja: Evitim rreziku,  kyçja e LP në kabllo dhe ndërrimi i shtyllës së tensionit të mesëm.

 

09.12.2022

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

NS 35/10kV Mazgiti  do të ndërprehet:

Stabiliminti 10 kV nga dalja 10[kV] Lumi i Madh – Prugovc   nga ora 09:00 deri 17:00

Pa tension mbesin:

 1. NS 10/0.4[kV] Bregaj-Stanovc  (kodi: 15019008095)
 2. NS 10/0.4[kV] Cakajte-Stanovc (kodi: 15019008096)
 3. NS 10/0.4[kV] te  Shaljanët-Stanofc (kodi: 15019008190)
 4. NS 10/0.4[kV] Te Muhaxherët (kodi: 15019008079)
 5. NS 10/0.4[kV] Stanovc 1-Prekazet (kodi: 15019008080)
 6. NS 10/0.4[kV] Te magazine (kodi: 15019008081)
 7. NS 10/0.4[kV] Bujaria B.M (kodi: 15019008156)
 8. NS 10/0.4[kV] Burimi SH.P.K (kodi: 15019008162)
 9. NS 10/0.4kV Hasan Selmani N.P.T.”LOLI” (kodi: 15019008209)
 10. NS 10/0.4[kV] Ismail Isa Hajredinaj”ISMAIL HAJREDINAJ”B.I (kodi: 15019008215)
 11. NS 10/0.4[kV] DETI COM SH.P. K.  Xhevdet Zymeri (kodi: 15019008230)
 12. NS 10/0.4[kV] Lumi I madh-banesat (kodi: 15019008083)
 13. NS 10/0.4[kV] Milloshevë – Nici petrol (kodi: 15019008075)
 14. NS 10/0.4[kV] Te Sherifi (kodi: 15019008076)
 15. NS 10/0.4[kV] Te Bazeni-Halim Thaqi (kodi: 15019008077)
 16. NS 10/0.4[kV] Amazona (kodi: 15019008078)
 17. NS 10/0.4[kV] Hamdi Aliu Qender rekreative sportive afariste (kodi: 15019008163)
 18. NS 10/0.4[kV] Vehbi Bregaj privat (kodi: 15019008175)
 19. NS 10/0.4[kV] “Barileva” Sh.P.K (kodi: 15019008179)
 20. NS 10/0.4kV Milloshevë  te shkolla (kodi: 15019008224)
 21. NS 10/0.4[kV] Grace (kodi: 15019008168)
 22. NS NS 10/0.4[kV] Hagjaj-Stanovc (kodi: 15019008093)
 23. NS 10/0.4[kV] Haradinaj-Stanovc (kodi: 15019008094)
 24. NS 10/0.4[kV] Haxhaj Stanovc e Re ZPRR 2019- (kodi: 15019008232)
 25. NS 10/0.4[kV] Haradinaj-Stanovc e reja (kodi: 15019008233)
 26. NS 10/0.4[kV] Stanovc-pompa e benzines (kodi: 15019008084)
 27. NS 10/0.4[kV] Stanovc 2- Prekazët ZPRR 2015 (kodi: 15019008182)
 28. NS 10/0.4[kV] Petrol Olti Sllovenija Stanovc (kodi: 15019008185)
 29. NS 10/0.4[kV] BP-Home invest Sh.p.k Besnik Pllana (kodi: 15019008231)

Vendet: Millosheva – një pjesë, Babimofc, Stanofc i Ulët- një pjesë, Stanovci i Epërm, një pjesë e Lumit të Madh dhe Fshati Bakshi, Petrol Olti, dhe Home invest.

Arsyeja: Projekte investive, energjizimi i transformatorëve të rinj në Projektet LOT 6 2021.

                                                        

Gjakovë

 

1.

Nga NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10kV Skivjani (me kod: 80080009) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

Vendet: fshatrat: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Janosh, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë

e Poshtme, Osek Hilë, Palabardhë, Plançor, Skivjan dhe Zhdrellë (1 konsumator); rrugët: Dedë Gjon Luli,

(1 konsumator) dhe Pashko Vasa (një pjesë).

Arsyeja: Projekte investive, ndërrimi i transformatorëve në kuadër të LOT 11 Feeder 2 Gjakovë.

09.12.2022

Punime nga palët e treta

Prishtinë

 

1.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 20kV Dalja nr.5 (kodi: 11000076) prej orës 09:00-09:10 dhe nga ora 16:50-17:00

Vendet: rr.Muharrem Fejza-një pjesë, rr.Beqir Kastrati, rr.Mbreti Genc, rr.Lot Vaku, rr.Abdullah Presheva, rr.Jakov Xoxa, rr.Nue Perlleshi dhe rr.Ahmet Korenica.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulim me ndarësit e tensionit të mesëm.

2.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 20kV Dalja nr.5 (kodi: 19000076) prej orës 09:00-09:10 dhe nga ora 16:50-17:00

Vendet: rr.Muharrem Fejza një pjesë, rr.Beqir Kastrati, rr.Mbreti Genc, rr.Lot Vaku,rr.Abdullah Presheva, rr.Jakov Xoxa, rr.Nue Perlleshi,rr.Ahmet Korenica.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulim me ndarësit e tensionit të mesëm.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

TS 20/04kV Nderimi Sh.p.k Armend Sami Aliu  (kodi: 11000076238) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

TS 20/04kV Dashnor Byci’Alko Group”SH.A  (kodi: 11000076243) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

TS 20/04kV Dashnor Byci’Alko Group”sha (TR2)  (kodi: 11000076256) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: rr.Ahmet Korenica ( një pjesë), rr.Teodor Muzaka ( një pjesë), rr.Ukshin Kovaçica, rr.Ndue Përlleshi( një pjesë) dhe rr.Vojislav Dancetoviq.

Arsyeja: Për krijimin e sistemit hyrje/dalje sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar.

 

Pejë

 

1.

Nga TS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 [kV] Radavci (kodi: 50000004) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: Novosellë, Radavci, Brestoviku, Dogna, Jabllanica e madhe dhe BRRE-Hidrocentrali Radavci.

Arsyeja: Punët që duhet të kryhen sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar, si dhe rekomandimeve nga komisioni i pranimeve teknike.

Vërejtje: Gjatë kësaj ndërprerje pa furnizim me energji elektrike mbesë BRE-HC Radavci.

Gjakovë

1.

NS 35/10[kV]  Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Ratkoci (kodi: 82081006)  nga ora 09:00-09:30 dhe 14:30-15:00

Vendet: fshatrat: Gexhë, Radostë, Ratkoc dhe Xërxe (një pjesë).

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, largimi i urave TM

2.

NS 35/10[kV]  Xërxa do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Ratkoci VII (kodi: 82081006018)  nga ora 09:00-15:00

Vendet: Ratkoc ( një pjesë).

Arsyeja: Punët që duhet të kryhen sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar, ndërrimi i panelit të tensionit të ulët.

Mitrovicë

1.

NS 110/10(20)[kV] Skenderaj do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Shkolla Teknike  (kodi:74000010001)  nga ora 10:00-13:00

Vendet: rr.Osman Geci, rr. 28 Nëntori, rr.Zahir Pajaziti, rr.Ali Gashi ( një pjesë) dhe rr. R102( një pjesë).

Arsyeja: Punët që duhet te kryhen sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar.

Ferizaj

1.

NS 35/10[kV] Ferizaj 2 do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Rasim Reshani   (kodi:40041037258)  nga ora 10:00-15:00

Vendet: rr.Sali Çeku ( një pjesë) dhe rr.Tahir Sinani ( një pjesë).

Arsyeja: Punët që duhet të kryhen sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar, ndërrimi i panelit të tensionit të ulët.

 

Fjalët Kyçe:

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Botërori i Katarit është shansi i fundit i Leo Messit…