Njoftim nga KEDS-i për punimet në rrjet

01 dhjetor 2023 | 21:31

Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet

02.12.2023

Punime nga palët e treta

Prishtinë

1.

Nga TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Shaban Shala (kodi: 14000002011) nga ora 09:00 deri në ora 12:00

Vendet: rr.20 Qershori.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, ngritje e shtyllave te ndriçimit afërrrjetit të tensionit të ulët.

03.12.2023

Punime nga palët e treta

Prishtinë

1.

Nga TS 35/10kV Fushë-Kosova II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zona industriale Vragoli J17 (kodi: 15018014) nga ora 09:00 deri në ora 18:00

Vendet: AHN GROUP SHPK baza e asfalltit, DF-GROUP, AL- Petrol Vragoli – Miradi e Epërm, NTSHN”Patroni” Habib Morina,QKA  (EUROLABI ), Dimi, Condor Beton, Asllani, Hib petrol, Nazif Nazifi, Devolli, Petrol Company, Art-com, Bes-Company, Shefshet Morina “BETON PLUS” Sh.P.K,METALKA MAJUR.

Arsyeja: Zhvendosja e trafostacionit 10(20)/0.4kV, sipas zgjidhjes teknike.

04.12.2023

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtinë

1.

Nga TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

Dalja 10kV Llapushnik (kodi: 16023003prej orës 09:00 deri në ora 14:00

Vendet: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjice, Shkolla LLapushnik, Kleqkë e Re, Berishët, Divlakë, Fshati i  Ri – Malishevë dhe Xhurxhicë.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri, montim-demontim i 3 shtyllave të tensionit të mesëm.

04.12.2023

Punime në projekte investive

Gjakovë

1.

Nga NS 35/10 kV Gjakova 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Beci (kodi: 80080010) prej orës 08:00 deri në ora 17:00

Vendet: Fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunari, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot dhe Trakaniq. Rruga Mark Malota (një pjesë).

Arsyeja: Projekte Investive, punime elektrike në kuadër të Projektit Lot 10 –Malishevë, Feeder 1 Gjakovë.

2.

Nga NS 35/10[kV] Gjakova 1 do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Skivjani (kodi: 80080009) nga ora 08:00 deri në ora 08:30

Vendet: fshatrat: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Janosh, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë, Palabardhë, Plançor, Skivjan dhe Zhdrellë (1 konsumator); rrugët: Dedë Gjon Luli (1 konsumator) dhe Pashko Vasa (një pjesë).

Arsyeja:  Projekte investive, ndërprerje për siguri pasi janë dy largpërçues afër.

3.

Nga NS 110/10[kV] Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Bistazhini (kodi: 81000005)nga ora 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë dhe Smaq (një pjesë).

Arsyeja:  Projekte investive,  do lidhet kabllo XHP 49A 1X150 nëTS – Gjakova 1.

4.

Nga NS 110/10[kV] Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Ura e Terezive (kodi: 81000004) nga ora 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhader, Pnish, Rogovë, Smaq dhe  Ujz.

Arsyeja:  Projekte investive,  do lidhet kabllo XHP 49A 1X150 nëTS -Gjakova 1.

04.12.2023

Punime nga palët e treta

Mitrovicë

1.

Nga TS 110/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Lagjja e Romëve (kodi: 70000013) nga ora 10:00 deri në ora 16:00

Vendet: Romet 1, 2, 3, Çerdhja, Remo Com, Bashkimi dhe Lin Project.

Arsyeja: Per realizimin e sistemit hyrje/dalje 10 kV, sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar.

05.12.2023

Punime në projekte investive

Gjakovë

1.

Nga NS 35/10[kV] Gjakova 1 do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Skivjani (kodi: 80080009) nga ora 08:00 deri në ora 17:00

Vendet: Fshatrat: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Janosh, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë, Palabardhë, Plançor, Skivjan dhe Zhdrellë (1 konsumator); rrugët: Dedë Gjon Luli (1 konsumator) dhe Pashko Vasa (një pjesë).

Arsyeja:  Projekte investive, punime në kuadër të LOT 10 Feeder 1 Gjakovë.

Punimet në rrjet, linku: https://www.keds-energy.com/shq/punimet-ne-rrjet/njoftohu-per-punime-ne-rrjet/

Harta e punimeve në rrjet, linku: https://outage.keds-energy.com/Main.aspx?lan=al&trh=

Fjalët Kyçe:

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Naim Murseli tashmë ka pranuar se ka porositur vrasjen e…