Njoftim nga KEDS-i për punimet në rrjet

19 prill 16:51

20.04.2022

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Ferizaj

 1.

Nga TS 110/6kV Hani i Elezit do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Glloboqicë (kodi 42000002) prej orës 11:00  deri ne ora 15:00

Vendet: Glloboqicë, Rezhacë, Gorancë, Hunel, Meliqët, Bravët, Lagjja Kollomoqe, Fabrika Suxhukut, Seqishtë, Krivenikë, Gurthyesit Gur i  Bekuar dhe AKRO.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, mirëmbajtje preventive, ndërrimi i izolatorëve dhe shtyllave.

2.

Nga TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Jezerci (kodi 40042003) prej orës 10:00  deri ne ora 11:00

Vendet: Manastirc, Nerodime e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerc dhe bizniset private.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

Nga TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nikadin (kodi 40042007) prej orës 11:00  deri ne ora 12:00

Vendet: rr.Riza Matoshi, Imri Halili Nikadinin, rr. Varoshit dhe Qiraxhitë.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.

Nga TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Varoshi (kodi 40042005) prej orës 12:00  deri ne ora 13:00

Vendet: Varoshi, Gërlica, Komogllava,Rakaj dhe bizniset private

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, shqyrtimi i mbrojtjes rele.

5.

Nga TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Projetingu (kodi 40042008) prej orës 13:00  deri ne ora 14:00

Vendet: Projektingu.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, shqyrtimi i mbrojtjes rele

6.

Nga TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Doganaj (kodi 40042004) prej orës 14:00  deri ne ora 15:00

Vendet: Doganaj, Zaskok, Pleshina e Ulët dhe e Epërme, Dubravë dhe Fabrika e ujit Pleshinë

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, shqyrtimi i mbrojtjes rele.

 7.

Nga TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gadime (kodi 41000013) prej orës 11:00  deri në ora 14:00

Vendet: Babushi I Muhaxherëve, Gadime e Ulët, Gadime e Lartë, Vrella dhe  Plitkoviqi.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, ndërrimi i trafos me fuqi 630 kVA në TS kulla Gadime.

Mitrovicë

1.

Nga TS 35/10 kV Shupkovci I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kçiqi (kodi 70000102) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

Vendet: Shupkovci, Kçiqi i Vogël dhe Kçiqi i Madh.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, mirëmbajtje preventive: zëvendësimi i transformatorit te mbingarkuar Kçiq- Shoshollet-2 70000102031 me TS Gjuti 70000102040.

2.

Nga TS 35/10 kV Shupkovci I do të ndërprehet dalja 10 kV Shala në stabiliment dhe pa tension mbesin trafostacionet:

TS 10/04 kV Kutllovc-1 (kodi 70000101011) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Kutllovc -Strana(kodi 70000101012) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Trepçalitë (kodi 70000101013) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Mazhiq (kodi 70000101014) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Rashan 2-shkolla (kodi 70000101015) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Rashan 1 (kodi 70000101016) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Rashan 3 (kodi 70000101017) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Tersten (kodi 70000101018) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Vidishiq (kodi 70000101019) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Vidishiq shkolla (kodi 70000101020) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Bare Xhamia (kodi 70000101022) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Bare Osmani (kodi 70000101024) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Bare Ramizi (kodi 70000101025) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Bajgorë-Beqiri-Fejzullahi (kodi 70000101026) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Bajgorë -shkolla(kodi 70000101027) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Bajgor-Istrefi(kodi 70000101028) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Bajgorë Uka (kodi 70000101029) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Bajgorë Musa (kodi 70000101030) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Kovaqicë (kodi 70000101031) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Kaçanoll (kodi 70000101032) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Kaqanoll (kodi 70000101033) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV TMK (kodi 70000101034) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Dare Hajdari (kodi 70000101035) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV PTK-Kutllovc (kodi 70000101036) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Drejtoria (kodi 70000101059) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Majdan (kodi 70000101060) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Stantërg (kodi 70000101063) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Fabrika e ujit (kodi 70000101054) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Ujësjellësi (kodi 70000101062) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV Rekë Pompat (kodi 70000101004) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV SOWI KOSOVO L.L.C Central me erë (kodi 70000101056) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

TS 10/04 kV “HYDROLINE”Sh.p.k (kodi 70000101056) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

Vendet: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofc, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja dhe Selaci.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, ndërrimi shtyllave 10 kV, kontrollimi i shtimi vajit në trafostacion.

3.

Nga TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Tjegullorja I (kodi 74000007) prej orës 11:00  deri në ora 12:00

Vendet: Fabrika e Bllokave.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Prishtinë

1.

Nga TS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shkabaj (kodi 15019002) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

Vendet: Shkabaj, Mazgit- një pjesë, Obiliq – një pjesë, Reforma dhe Al Petroli.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, rregullimi i urave dhe punimi i kokave.

2.

Nga TS 35/10kV Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Koliqi (kodi 14016002) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

Vendet: Koliqi, Ballabani dhe Nishevci.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, pastrimi i linjave shpërndarëse nga vegjetacioni.

Pejë

1.

Nga TS 110/10(20)kV Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dubrava-Rakoshi (kodi 54000006) prej orës 11:00  deri ne ora 14:00

Vendet: Dubravë, Kovragë, Serbobran, Llukac i Thatë, Vërriq, Kërrninë, Padalishtë, Shushicë, Rakoshë, Uqë, Suhogerll dhe Cerkolez.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, ndërrimi i shtyllave të thyera.

Prizren

1.

Nga TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dardania (kodi 31000017) prej orës 10:00  deri ne ora 14:00

Vendet: Lubizhda,Skorobizhda,Dardania

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, revizion të LP 10kV, ndërrimi/përforcimi i shtyllave të dëmtuara.

Gjakovë

1.

Nga TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dobroshi (kodi 80080007) prej orës 10:00  deri ne ora 14:00

Vendet: fshatrat: Batushë, Berjah, Brovinë,  Dobrosh, Hereç,  Molliq, Nivokaz, Osek Hilë (një pjesë), Pacaj, Skivjan (një pjesë), Stubëll; rrugët: Dedë Gjon Luli (një pjesë), Pashko Vasa, Lekë Dukagjini.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, Pastrimi i linjave shpërndarëse nga vegjetacioni.

Gjilan

1.

Nga TS 35/10 kV Lladovë do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Partesh (kodi 61066004) prej orës 10:00  deri në ora 14:00

Vendet: Parteshi, Budrika e Poshtme, Budrikë e Eperme, Nesale, Cerrnica, Gumnishta dhe Vrapqiqi.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve në Livadhet Partesh.

2.

Nga TS 110/35/10 kV Vitia do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Begunca (kodi 61067010) prej orës 10:00  deri ne ora 14:00

Vendet: Begunca, Lubishte, Shoshare, Letnice, Vernakolle dhe Lagja Arifaj.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, ndërrimi i izolatorëve të tensionit të mesëm, siguresave 10kV dhe shtyllave.

20.04.2022

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dalja nr.5 (kodi: 19000076) prej ores 09:00-09:20 dhe nga ora 20:30-20:50

Vendet:  rr.Muharrem Fejza- një pjesë, rr.Beqir Kastrati, rr.Mbreti Genc, rr.Lot Vaku dhe rr.Abdullah Presheva,.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, largimi i urave të tensionit të mesëm.

2.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dalja nr.5 (kodi: 11000076) prej ores 09:30-09:50 dhe nga ora 20:50-21:00

Vendet:  rr.Muharrem Fejza një pjesë,rr.Beqir Kastrati, rr.Mbreti Genc, rr.Lot Vaku dhe rr.Abdullah Presheva.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, largimi i urave të tensionit të mesëm.

3.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Lagjja e Spitalit 3 (kodi: 19000076178) prej orës 09:00 dhe nga ora 21:00

TS 10/04 kV Bajram Hoxha”HOXHA “(kodi: 19000076180) prej orës 09:00 dhe nga ora 21:00

Vendet:  Lagjja e Spitalit, objekti Hoxha.

Arsyeja: Demontimi i transformatorit 1000kVA, bartja nga Lagjja e Spitalit 3 dhe instalimi te TSB Bajram Hoxha, bartja e 6 daljeve të 0.4kV dhe realizimi I lidhëseve të kabllove 20kV.

21.04.2022

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtinë

1.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J15 Normalja (kodi 11000081) prej orës 11:00  deri ne ora 14:00

Vendet: rr. Lec Gradica- një pjesë, rr.Mbretëresha Teutë, rr. Shpëtim Robaj- një pjesë dhe rr. Aleks Buda.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, energjizimin e zbarave 20kV ne NS 110/20[kV] Prishtina-2.

2.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J27 Normalja (kodi 11000010) prej orës 11:00  deri në ora 14:00

Vendet: Rr. Labëria, Rr.Ilirida, Bota Sot, Gjimnazi “Gjin Gazulli”, Sofalia, Villa Gërmia, Pishina Germia, AUK.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, energjizimi i zbarave 20kV ne NS 110/20[kV] Prishtina-2.

21.04.2022

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Nga TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Llapushnik (kodi: 16023003) prej ores 09:00 deri në ora 17:00

Vendet:  Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjice, Shkolla LLapushnik dhe Kleçkë e Re.

Arsyeja: Ndërrimi i pajisjeve në TSSH ekzistuese, transformotori, ndarësit dhe shkarkuesve.

2.

Nga TS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Brezhnic Ahmetaj (kodi: 15019009104) prej orës 09:00 deri në ora 14:00

Vendet:  Brezhnicë-një pjesë.

Arsyeja: Shtrirja e kabllos së tensionit të ulët nëpër trasenë ekzistuese, shkarkuesve.

3.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Xhamia e llapit II (kodi: 13000014066) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Vendet:  Te Xhamia e Llapit- një pjesë.

Arsyeja: Ndërrimi i ormanit të tensionit të ulët sipas projektit.

 4.

Nga TS 110/10kV Prishtina 6 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fakulteti Filozofik (kodi: 19100004) prej orës 09:00-09:05 dhe nga ora 16:55-17:00

Vendet:  Fakulteti Filozofik.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulim me ndarësit e tensionit të mesëm.

5.

Nga TS 110/10kV Prishtina 6 do të ndërprehet:

TS 10 kV Sylejman Vokshi 1 (kodi: 19100004087) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Vendet:  rr.Sylejman Vokshi.

Arsyeja: Zëvendësimin e transformatorit ekzistues me transformator të ri.

Punimet në rrjet, linku: https://www.keds-energy.com/shq/punimet-ne-rrjet/njoftohu-per-punime-ne-rrjet/

Harta e punimeve në rrjet, linku: https://outage.keds-energy.com/Main.aspx?lan=al&trh=

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur në takim ish-komandantin…