Njoftim nga KEDS-i për punimet në rrjet

22 prill 17:36

23.04.2022

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit 

Prishtinë

1.

NS 110/10  kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

Dalja 10kV  J05 Bardhosh (kodi: 13000001)  nga ora 10:00 deri në ora  14:00

Vendet: Një pjesë e fshatit Bardhosh.

Arsyeja: Ndërrimi i shtyllave dhe izolatorëve.

Prizren

1.

NS 110/10  kV Zhuri do të ndërprehet:

Dalja 10kV  Hoqa e qytetit (kodi: 30035005)  nga ora 09:00 deri në ora  16:00

Vendet: Zhur, Vlashnjë, Poslishtë, Nashec, Muradem, Lubiqevë, Leskovec, Kobajë, Jeshkovë, Hoqë e Qytetit, Grazhdanik, Billushë, afariste: resturant “Kështjella”, “Pompa Benxines Zhuri”,  Betoniera “Vëllezërit e Bashkuar” ,Billushë “Pompa e Ujit” dhe Vlashna “Fanaj Petroll”.

Arsyeja: Pastrimi i linjave shpërndarëse nga vegjetacioni.

Gjilan

1.

NS 35/10  kV Gjilani 3 do të ndërprehet:

Dalja 10kV  Thertorja  (kodi: 60062012)  nga ora 11:00deri në ora  15:30

Vendet: Pjesë e fshatit Velekincë dhe Zabeli i Sahit Agës, përfshirë edhe stacionin e pompave të ujit, thertoren dhe Fluidin.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, zhvendosja e  shtyllave të tensionit ët mesëm-eliminimi i rrezikut.

24.04.2022

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

 

Prishtinë

1.

NS 110/10  kV Mazgit do të ndërprehet:

Dalja 10kV  Bizneset (kodi: 15019006)  nga ora 10:00deri në ora  14:00

Vendet: Berto, Pompa Sherifi, Llazarevë Kulla dhe  Preoci 1.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, vendosja e distancuesve në LP – eliminimi  i rrezikut.

24.04.2022

Punime nga palët e treta

Prizren

1.

Nga NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Korisha   ( kodi: 31000010) prej orës 09:00-10:00 dhe 16:00-17:00

Vendet: Fshatrat: Korishë, Lubizhdë dhe një pjesë e fshatit Lutogllavë.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, ndarja e urave të tensionit të mesëm.

2.

NS 110/10  kV Prizreni 3 do të ndërprehen:

TS 10/0.4 kV Zenuni   (Kodi: 31000010008) prej orës09:00-17:00

TS 10/0.4 kV Albad    (Kodi: 31000010039) prej orës09:00-17:00

TS 10/0.4 kV Tun Kqira  (Kodi: 31000010049) prej orës09:00-17:00

TS 10/0.4 kV NTP Wesstar Ljubizhde   (Kodi: 31000010056) prej orës 09:00-17:00

Vendet: Zenuni, Albad, Tun Kqira, NTP Wesster Ljubizhde, rr. Alija Izetbegoviq (një pjesë)

Arsyeja: Demontimi i përçuesit të vjetër, demontimi i konzollave dhe izolatorëve të vjetër, shtrirja e përçuesit te ri, montimi i konzollave të reja, montimi i izolatorëve të ri nj, si dhe energjizimi në rrjet të ri në këtë pjesë.

25.04.2022

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

 Prizren

1.

NS 110/10  kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10kV  Rruga e Reçanit (kodi: 32000005)  nga ora 11:00 deri në ora  14:00

Vendet: Pjesët periferike të Therandës (rr.Reçani); Banesat e Benafit, Banesat e Inxhinieringut, Banesat te Viva, lagjja Hoxha I dhe II.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, ndërrimi i shtyllave të tensionit të mesëm, eliminimi i rrezikut.

25.04.2022

Punime në projekte investive

Mitrovicë

1.

NS 110/10  kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Likovci  (Kodi: 74000001) prej orës 09:00-09:45 dhe 16:15-17:00

Vendet: Fshatrat: Arbëri e Epërme, Arbëri e Poshtme, Likovcë, Makërmal, Morinë, Plluzhinë, Pozhullë, Murg, Obri e Ulët, Obri e Epërme, Rrezallë, Shtuticë, Ticë, Tushil dhe një pjesë e Skenderajt.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, largimi i urave të tensionit të mesëm.

2.

NS 110/10  kV Skenderaj do të ndërprehen:

TS 10/0.4 kV Rezalle e re   (Kodi: 74000001016) prej orës09:00-17:00

TS 10/0.4 kV Tushille    (Kodi: 74000001017) prej orës09:00-17:00

TS 10/0.4 kV IPKO    (Kodi: 74000001053) prej orës09:00-17:00

TS 10/0.4 kV Tushille I ri   (Kodi: 74000001055) prej orës09:00-17:00

Vendet: Rezall e re, Tushille dhe Ipko.

Arsyeja: Demontimi i përçuesit të vjetër, demontimi i konzollave dhe izolatorëve të vjetër, shtrirja e përçuesit te ri, montimi i konzollave të reja, montimi i izolatorëve të rinj, si dhe energjizimi në rrjet të ri në këtë pjesë.

Prishtinë

1.

NS 220/10  kV Drenas  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drenasi 1  (Kodi: 16100001) prej orës 09:00-09:30

Vendet: Te Soliterat, Posta, Te Shtëpia e Shëndetit, Muratori 2000, Kullla com, Shtëpiza 2 (Rukolli).

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulim me ndarësit e  tensionit të mesëm.

2.

NS 220/10  kV Drenas  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drenasi 2  (Kodi: 16100002) prej orës 13:00-17:00

Vendet: Drenas (një pjesë), Lagjja e Feroniklit dhe Çikatovë e Vjetër (TS Morinët).

Arsyeja: Për realizimin e lidhjes unazore të projektit Drenasi 1,2,3.

3.

NS 220/10  kV Drenas  do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Afrim Osmani “Elkom”  (Kodi: 16100001267) prej orës 09:00-17:00

Vendet: rr.Fehmi  e Xhevë Lladrovci.

Arsyeja: Realizimi i lidhjes unazore të projektit Drenasi 1,2,3.

25.04.2022

Punime nga palët e treta

Prizren

1.

Nga NS 110/10 kV Theranda  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shiroka   ( kodi: 32000019) prej ores 09:00-11:00.

Vendet: Fshati Shirokë dhe një pjesë e rrugës 560 Brigada 123.

Arsyeja: Kyçja e trafostacionit të ri , sipas pëlqimit elektro-energjetik.

Ferizaj

1.

Nga NS 35/10 kV Ferizaj 3  do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV kV SELA IMPEKS   ( kodi: 40042007199) prej orës 10:00-12:00.

TS 10/0.4 kV kV TS DD Plast Nehat Avdyli  ( kodi: 40042007229) prej orës 10:00-12:00.

TS 10/0.4 kV kV TA Nikadin  ( kodi: 40042007116) prej orës 10:00-12:00.

TS 10/0.4 kV kV TS Nikadin (Mulla Islamet) ( kodi: 40042007119) prej oëes 10:00-12:00.

TS 10/0.4 kV kV TS Ahikosi ( kodi: 40042007118) prej ores 10:00-12:00.

Vendet: rr. Nr 112( një pjesë), Nikadini, Ahikosi dhe DD Plast.

Arsyeja: Zhvendosja e rrjetit 20kV, sipas zgjidhjes teknike.

2.

NS 35/10(20)  kV Magure  do të ndërprehen:

TS 10/0.4 kV Magure IV(te Mullirri)   (Kodi: 41048002049) prej orës 09:00-16:00

Vendet: Një pjesë e Magures dhe rr. R208 (një pjesë).

Arsyeja: Punët që duhet të kryhen në bazë të PEE dhe Projektit të aprovuar (punët kryhen në tension të ulët).

26.04.2022

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtinë

1.

NS 110 /10  kV  Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10kV  Mark Isaku  (kodi: 12000022)  nga ora 10:30deri në ora  11:30

Vendet: Bahollët dhe  Tophanja, Meto Bajraktari, Bicurri, Art konstruksion, ”BH-Home” Shpk Mentor Pllana-Dardania.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

2.

NS 110 /10  kV  Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10kV  Sh.K.SH  (kodi: 12000023)  nga ora 11:30deri në ora  12:30

Vendet: Qyteza Pejton, qendra (nje pjese), remonti.

Arsyeja: Shqyrtimi I mbrojtjes rele

3.

NS 110 /10  kV  Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10kV  Nr.33 Stadioni  (kodi: 12000024)  nga ora12:30 deri në ora  13:30

Vendet: Stadiumi i qytetit.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.

NS 110 /10  kV  Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10kV  Kroi i Bardhë  (kodi: 12000035)  nga ora13:30 deri në ora  14:30

Vendet: rrugët: Fehmi Agani (një  pjesë), Luan Haradinaj (një  pjesë), Qeveria e Kosovës.

Arsyeja: Shqyrtimi I mbrojtjes rele.

5.

NS 220/35/10  kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10kV  Fshatrat 2 (kodi: 14000010)  nga ora 10:00deri në ora  12:00

Vendet: fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac dhe Popovë.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri të sistemit, ndërrimi i transformatorit – eliminimi i rrezikut.

Ferizaj

1.

NS 35/10  kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10kV  Carraleva  (kodi: 41046004)  nga ora 10:00deri në ora  14:00

Vendet: rrugët: 2 Korriku (një pjesë), Anton Çetta (një pjesë), e Tiranës, Milaim Beha, Ruzhdi Salihu (një pjesë), Skenderbeu, Sylejman Vokshi (një pjesë), Wiliam Walker. Fshatrat: Belincë, Caralevë, Greiçec (një pjesë), Karaçicë (një pjesë), Llanishtë (një pjesë), Pjetërshticë, Rancë (një pjesë), Topillë (një pjesë) dhe Zborc.

Arsyeja: Vendosja e ndarësit linjor 10kV.

Mitrovicë

1.

NS 110/10  kV Vushtria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10kV  Novolani  (kodi: 73000005)  nga ora 10:00deri në ora  14:00

Vendet: fshatrat: Bukosh, Dervar, Dolak, Druar, Kollë, Mihaliq, Novolan, Reznik, Shallc dhe Vërnicë.

Arsyeja: Rregullimi i shtyllës  në Novolan  dhe  shtrëngimi i përçuesve  në  Kollë  dhe  Mihaliq.

Peja

1.

NS 110/10  kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10kV  Gremniku (kodi: 52000011)  nga ora 11:00deri në ora  13:00

Vendet: fshatrat: Dollc, Gremnik, Kpuz, Perlina, Perqevë, Qeskovë, Qupevë, Qupevë e Ulët, Qupevë e Epërme, Rastok (një pjesë), Sferkë, Sferkë e Gashit dhe Volljakë.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorëve të mbingarkuar.

2.

NS 110/10  kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10kV  Gllareva (kodi: 52000009)  nga ora 10:00deri në ora  14:00

Vendet: fshatrat: Cerovik, Dresnik, Gllarevë, një pjesë e Klinës, Qabiq, Rixhevë, Stapanicë dhe Zabergjë.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorëve të mbingarkuar.

Prizren

1.

NS 35/10  kV Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10kV  Krusha (kodi: 30034011)  nga ora 11:00 deri në ora  15:00

Vendet: Fshatrat: Krushë e Madhe, Krushë e Vogël dhe Randobravë (një pjesë).

Arsyeja: Revizion në LP 10kV, ndërrimi/përforcimi i shtyllave të dëmtuara.

2.

NS 110/10  kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10kV  Zhupa (kodi: 31000026)  nga ora 09:00 deri në ora  16:00

Vendet: fshatrat: Bogushevc, Drajçiq, Gornjasellë, Llokovicë, Lubinjë e Epërme, Lubinjë e Poshtme, Manastricë, Mushnikovë, Nebregoshtë, Pllanjan, Prevallac, Reçan, Sredskë, Stajkoc dhe Struzhë.

Arsyeja: Pastrimi i linjave shpërndarëse nga vegjetacioni.

Gjilan

1.

NS 35/10  kV Artana do të ndërprehet:

Dalja 10kV  Kolonija e vjeter  (kodi: 60024001)  nga ora 10:00 deri në ora  14:00

Vendet: fshatrat: Jasanovik, Kllobukar (një pjesë), Koloni, Koloni e Vjetër, Koloni e Re, Plavica (një pjesë) dhe Tullar (një pjesë).

Arsyeja: Ducimi i shtyllës së tensionit të mesëm,  përforcimi i rrjetit degëzimi Jasenovik- Tullare.

26.04.2022
Punime në projekte investive 

Prishtinë

1.

NS 110/10[kV]  Prishtina 6 do të ndërprehen trafostacionet 10 kV nga ora 09:00 deri në ora 17:00.

Trafostacionet që do të mbesin pa tension:

TS 10/04[kV] TS  S.Vokshi 1  (Kodi: 19100004087)

TS 10/04[kV] TS  S.Vokshi 2  (Kodi: 19100004088)

TS 10/04[kV] TS  S.Vokshi 3  (Kodi: 19100004089)

TS 10/04[kV] Rektorati   (Kodi: 19100004009)

TS 10/04[kV] Fakulteti Ekonomik 1  (Kodi:19100004010)

TS 10/04[kV] Fakulteti Ekonomik 2 (Kodi: 19100004011)

Vendet: Fakulteti Filozofik, Rektorati, Fakulteti Ekonomik, rr.2 Korriku, rr.Qamil Hoxha, rr.Sylejman Vokshi, rr.M9 (një pjesë), rr.Agim Ramadani ( një pjesë), rr.Tringë Smajli, Sheshi Zahir Pajaziti dhe rr.Bulevardi Nëna Terezë.

Arsyeja: Zëvendësimin e kthinave ekzistuese, transformatorit ekzistues me kthina të reja.

2.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

TS.10/04kV Diletacioni (Kodi: 11000007025) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: Një pjesë e rr.Tringë Smajli.

Arsyeja: Zëvendësimin e kthinave ekzistuese, transformatorit ekzistues me kthina të Reja.

3.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

TS.10/04kV Edith Durham (Kodi: 12000003019) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: Një pjesë e rr.Sylejman Vokshi.

Arsyeja: Zëvendësimin e kthinave ekzistuese, transformatorit ekzistues me kthina të reja.

Gjakovë

1.

NS 35/10  kV Malisheva  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kijeva  (Kodi: 82082007) prej orës 09:00-11:00

Vendet: fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçicë, Polluzhë dhe Stapanicë.

Arsyeja: Ndërrimi i izolatorëve dhe shkarkueseve të mbitensionit dhe transformatorit.

2.

NS 35/10  kV Malisheva  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Carralluka  (Kodi: 82082001) prej orës 11:00-17:00

Vendet: rrugët: 603 Adem Jashari (një pjesë), 605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), 606 Pavarësia (1 konsumator), 610 Hisni Mazreku (1 konsumator); fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë dhe Vërmicë e Malishevës.

Arsyeja: Ndërrimi i izolatorëve dhe shkarkueseve të mbitensionit dhe transformatorit!

Punimet në rrjet, linku: https://www.keds-energy.com/shq/punimet-ne-rrjet/njoftohu-per-punime-ne-rrjet/

Harta e punimeve në rrjet, linku: https://outage.keds-energy.com/Main.aspx?lan=al&trh=

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Kodra lindore e Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike është…