Njoftim nga KEDS për punimet në rrjet

03 shtator 17:52

04.09.2021

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtina

1.

Nga NS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:

LP 10kV Plemetini me kod: 15019003  nga ora 10:00-14:00

Vendet: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin,Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Milloshevë (një pjesë).

Arsyeja: Pastrimi i trasesë- ndërrimi i konzollave.

2.

Nga TS 35/10kV Koliqi do të ndërprehet:

LP 10kV Keqekolla Hjakobilla me kod: 14016004 në dy termine nga ora 10:30 deri 10:45 dhe nga ora 15:00 deri 15:30

Vendet: Keqekolle, Prapashtice, Hajkobille, Dabishevc, Mutivode .

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punes pa tension, manipulim me ndarsa TM.

3.

Nga TS 35/10kV Koliqi – LP 10kV Keqekolla Hjakobilla do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV TS Gllogovic Bektesh me kod: 14016004065 nga ora 10:30 deri 15:30

NS 10/0.4kV TS Sallahi me kod: 14016004066 nga ora 10:30 deri 15:30

NS 10/0.4kV TS Demolli me kod: 14016004067 nga ora 10:30 deri 15:30

NS 10/0.4kV TS Dabishevc Koliq me kod: 14016004087 nga ora 10:30 deri 15:30

NS 10/0.4kV TS Balaj-lagjja Hyseni me kod: 14016004092 nga ora 10:30 deri 15:30

Vendet: Dabishevc, Sallahi, Demolli, Balaj- lagjja Hyseni.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive në LP 10 kV Keqekollë-Hajkobillë, degëzimi për Gllogovicë.

Ferizaj

1.

Nga TS 35/10kV Shtërpca do të ndërprehet:

LP 10kV Gotovusha me kod: 40044005 nga ora 10:00-14:00

Vendet: Një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e ulët, Biti e epërme, Shushiqë, Paloj, Gotovushë, Drekoci, Viqë, Firaj dhe  Brod.

Arsyeja: Demontimi shtyllave të vjetra dhe montimi i shtyllave të reja.

Gjilan

1.

Nga TS 110/35/10 kV Vitia do të ndërprehet:

LP 10kV Stublla me kod: 61067001 nga ora 10:00-14:00

Vendet: Stubull, Vërbovc, Gërnçar, Podgorc, gurthyesi-MISINI, gurthyesi- BENTAKOSI i RI, gurthyesi-MOGILLTE, fabrika – Ujësjellësi dhe Godeni.

Arsyeja: Ndërrimi i izolatorëve të tensionit të mesëm.

Peja

1.

Nga TS 35/10kV Peja II do të ndërprehet:

LP 10kV Rugova me kod: 50051006 nga ora 10:00-15:00

Vendet: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqishtë 1, Drelaj 2 dhe Bregu Kuqishtë.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

Mitrovicë

1.

Nga TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

LP 10kV Likovci me kod: 74000001  nga ora 10:00-15:00

Vendet: Kryshefc, Morinë, Makermal, Polluzha, Shtuticë, Likofci i Ri, Rezallë,Tushil, Rezallë e Re, Likofci, Obri e Ulët, Murgë, Plluzhinë dhe Ticë.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

2.

NS 110/10kV Vushtria 2 do të ndërprehet

LP 10kV Martiraj me kod: 73000009 në dy termine 09:00 deri 09:30 dhe nga ora 15:30 deri 16:00

Vendet: Bahri Kuqi, Bajram Imeri, Gojbule, Studime, Sfaraqak, Skrome, Bozhlan, Gumnishte dhe Begaj.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punes pa tension, manipulim me ndarësit e tensionit të mesëm.

 3.

 NS 110/10kV Vushtria 2 do të ndërprehet

NS 10/0.4kV në Stabiliment te TS Bahri Kuqi prej orës 09:00 –16:00

Trafostacinet që mbesin pa tension janë:

TS  10/0.4 kV Studime e Ulët-1(Rashicët) (Kodi: 73000009012)
TS  10/0.4 kV Karaqë (Kodi: 73000009019)
TS  10/0.4 kV Begaj (lagjja Kaçanolli-Tërstena) (Kodi: 73000009029)
TS  10/0.4 kV TSSH-Begaj Lagjja Hajra (Kodi: 73000009032)
TS  10/0.4 kV Studime e Epërme (Kodi: 73000009013)
TS  10/0.4 kV Studime e Epërme (Kodi: 73000009011)
TS  10/0.4 kV Studime e Ulët-3 (Gërxhalitë) (Kodi: 73000009014)
TS  10/0.4 kV Sfaraqak i Epërm (Kodi: 73000009015)
TS  10/0.4 kV Gojbulë-1 (Serbët) (Kodi: 73000009016)
TS  10/0.4 kV TSSH-Lagjja Istrefi (Kodi: 73000009031)
TS  10/0.4 kV Gojbulë-2 (Serbët) (Kodi: 73000009017)
TS  10/0.4 kV Miraqë (Kodi: 73000009018)
TS  10/0.4 kV Skromë-1 (Kodi: 73000009021)
TS  10/0.4 kV Shilovicë (Kodi: 73000009020)
TS  10/0.4 kV Skromë-2 (Kodi: 73000009022)
TS  10/0.4 kV Bozhlan (Kodi: 73000009023)
TS  10/0.4 kV Gumnisht-1 (Kodi: 73000009024)
TS  10/0.4 kV Gumnisht-2 (Kodi: 73000009025)
TS  10/0.4 kV Korollovë (Kodi: 73000009026)
TS  10/0.4 kV Vesekovc (Kodi: 73000009027)

Vendet: Studime e Ulët, Karaqë, Begaj, Studime e Epërme, Sfaraqak, Gojbule, Miraqe, Skrom, Shilovicë, Bozhlan, Korollë, Gumnishtë dhe Veskovec.

Arsyeja: Ndërrimi i shtyllave 10kV.

 

Nga TS 35/10 kV Shupkovci do të ndërprehet

LP 10kV Betonjerka në stabiliment drejtimi Vllahi:

TS-et që mbesin pa tension jane:

TS 10/04 kV Zhazhi 1 (kodi 70000104028) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Zhazhi 2 (kodi 70000104029) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Vllahi (kodi 70000104030) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Vllahi e Re (kodi 70000104031) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Zijaq (kodi 70000104032) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Dedi (kodi 70000104033) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Zabergjë (kodi 70000104034) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Selac 1 (kodi 70000104035) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Selac 2 (kodi 70000104036) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Selac 3 (kodi 70000104037) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Maxher (kodi 70000104038) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Melenicë 1 (kodi 70000104039) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Melenicë 2 (kodi 70000104040) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Te Kulla Isa Boletini (kodi 70000104041) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Kulla Isa Boletini (kodi 70000104027) prej orës 09:00  deri ne ora 16:00

TS 10/04 kV Boletini (kodi 70000104044) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Lipa Rahovë e Re (kodi 70000104006) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Mani Trans (kodi 70000104043) prej orës 09:00  deri ne ora 16:00

TS 10/04 kV Pompat e ujit (kodi 70000104042) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

TS 10/04 kV Lipë-Pompat (kodi 70000104007) prej orës 09:00  deri në ora 16:00

Vendet: Zhazh,Vllahi, Zijaq, Dedi, Zabergj, Selac, Maxher, Melenic, Boletin dhe Lipë.

Arsyeja: Pastrimi i linjave 10 kV nga vegjetacioni.

04.09.2021

Punime nga pala e tretë

Prishtinë

1.

Nga TS 110/10kV Prishtina 2 – LP 10kV nr.21 do të ndërprehet:

TS.10/04 kV Korab Gashi”VG Constraction” (kodi: 11000022242) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Vendet:  Rruga B (një pjesë) dhe Enver Maloku (një pjesë).

Arsyeja: Vendosja e bazës STU, sipas pëlqimit elektro-energjetik.

06.09.2021

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Gjakova

1.

Nga TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

LP 10kV Dobroshi me kod: 80080007 nga ora 10:00-15:00

Vendet: Batushë, Berjah, Brovinë,  Dobrosh, Hereç,  Molliq, Nivokaz, Osek Hilë(një pjesë), Pacaj, Skivjan (një pjesë), Stubull; rrugët: Dedë Gjon Luli (një pjesë) dhe  Pashko Vasa.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

Prishtina

1.

Nga TS 35/10kV Koliqi do të ndërprehet:

LP 10kV Grashticë-Radashec me kod: 14016001  nga ora 10:00-15:00

Vendet: Grashticë dhe Radashec.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

2.

Nga TS Palaj 35-kV do të ndërprehet:

LP 10kV- Palaj me kod-18024001 nga ora 10:00-15:00

Vendet: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi,  Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullë, Grabovci Tr private te Mjekiqi dhe Bivolak.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

 

Nga TS Podujeva 220/35/10 [kV] do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ballovci  (kodi 14000008) prej orës 11:00  deri ne ora 12:00

Vendet: Surkish, Lladofc, Sfeqel, Dumosh, Shajkovc, Surdull, Herticë, Drazhnje, Rakenicë dhe Turuqicë.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

 

Nga TS Podujeva 220/35/10 [kV] do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sillosi   (kodi 14000006) prej orës 12:00  deri në ora 13:00

Vendet: Qendra, Letanci dhe Sillosi.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

 

Nga TS Podujeva 220/35/10 [kV] do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Llausha  (kodi 14000013) prej orës 13:00  deri ne ora 14:00

Vendet: Dumnicë, Llaushë, Doberdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele

 

Nga TS Podujeva 220/35/10 [kV] do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J14 – Fabrika e Poliesterit(Reserve)   (kodi 14000015) prej orës 14:00  deri ne ora 15:00

Vendet: S’ ka lokacione – dalje rezervë.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

 

Nga TS 110/35/10kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J 15 Kampin Jordanez  (kodi 10000010) prej orës 11:00  deri ne ora 13:00

Vendet: Elkos, Hiberna FM, Karabinierët Italianë, Gazeta Kosova Sot, UNMIK-u, Ylli Bec dhe PTK.

Arsyeja: Kontrolimi dhe testimi i mbrojtjes rele.

 

8.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet

Dalja 10kV Nr. 30-Tregtia me kod: 11000023 nga ora 09:00-10:00

Vendet: Lagjja Mati-1 një pjesë.

Arsyeja: Punimi i lidhëseve të tensionit të mesëm.

 

9.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 2 – Dalja Nr.35 Bregu i Diellit 2 do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV  që do të mbesin pa tension nga ora 09:00-15:00            

NS 10/0.4 kV Rrustem Rukolli N.N.”R&Rukolli”Sh.p.k. (Kodi: 11000014263)
NS 10/0.4 kV Pozhegu Brothers (Kodi: 11000014267)
NS 10/0.4 kV Prona Union (Kodi: 11000014209)
NS 10/0.4 kV Ismet Krasniqi (Kodi: 11000014222)
NS 10/0.4 kV “Arking”sh.p.k-Agim Raifi (Kodi: 11000014223)
NS 10/0.4 kV Besart Mikullovci “MAB” shpk (Kodi: 11000023246)
NS 10/0.4 kV NTSH “Naki Trade” (Kodi: 11000023213)
Vendet: Bregu i Diellit 2 – një pjesë

Arsyeja: Punimi i lidhëseve të tensionit të mesëm.

 

 
   
   
   
   
   
   

10.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 2 – Dalja Nr.21. nr.30  do të ndërprehet

NS 10/0.4kV që do të mbesin  do të mbesin nga ora 09:00-21:00            

 

NS 10/0.4 kV Sejdi Mehmeti       (Kodi: 11000022239)

NS 10/0.4 kV Ramiz Thaqi             (Kodi: 11000022250)

NS 10/0.4 kV Naser Maloku-Fitorja          (Kodi: 11000022182)

NS 10/0.4 kV Simoni        (Kodi: 11000022194)

NS 10/0.4 kV “Projekt Ndertimi”               (Kodi: 11000022196)

NS 10/0.4 kV “Lin Project”shpk 2               (Kodi: 11000022104)

NS 10/0.4 kV “Lin Project”shpk  (Kodi: 11000022187)

NS 10/0.4 kV Arben Mecinaj N.P.N”Mark-Ing”    (Kodi: 11000022245)

NS 10/0.4 kV D.Byci”ALKO GROUP”sha (TR2)       (Kodi: 11000022256)

NS 10/0.4 kV Labi Invest-Sahit Shuleta    (Kodi: 11000022236)

NS 10/0.4 kV “AAC Gorup”sh.p.k Cenë Krasniqi  (Kodi: 11000022237)

NS 10/0.4 kV NDERIMI SH.P.K Armend Sami Aliu                (Kodi: 11000022238)

NS 10/0.4 kV NPSH “CONIN”       (Kodi: 11000022180)

NS 10/0.4 kV Dino            (Kodi: 11000022195)

NS 10/0.4 kV Dashnor Byci”ALKO GROUP”SH.A  (Kodi: 11000022243)

NS 10/0.4 kV I.Ademi”NARDI ALK IMPEX”SH.P.K                (Kodi: 11000022244)

NS 10/0.4 kV Nura Grup                (Kodi: 11000023214)

NS 10/0.4 kV “Sima com” Simon Marku  (Kodi: 11000023233)

NS 10/0.4kV Pozhegu Brothers             ( kodi: 19000038016)

NS 10/0.4kV Hoxha                                 ( kodi: 19000038172)

NS 10/0.4kV Lagja e spitalit 3               ( kodi: 19000038178)

NS 10/0.4kV Bajram Hoxha”HOXHA”     ( kodi: 19000038180)

NS 10/0.4kV Mustaf Javori NPN                    ( kodi: 19000038246)

NS 10/0.4kV Kadrush Rexhepi                       ( kodi: 19000038075)

NS 10/0.4kV Qelsi Point (objekt banim)       ( kodi: 19000038166)

NS 10/0.4kV ADK NTSH (ob.ban.)                  ( kodi: 19000038177)

NS 10/0.4kV Abakos 1 dhe Arti group          ( kodi: 19000025073)

NS 10/0.4kV “BTP HOLDING”                         ( kodi: 19000025174)

NS 10/0.4kV “EURO STIL”SH.P.K.                   ( kodi: 19000025154)

NS 10/0.4kV SHPK”Premium Const    ”         ( kodi: 19000025170)

NS 10/0.4kV “Morina -IB”                               ( kodi: 19000025017)

NS 10/0.4kV SHPK”Lirimi&ACL”-                   ( kodi: 19000025171)

NS 10/0.4kV NP”Krapi -com”-                        ( kodi: 19000025027)

NS 10/0.4kV “3B Projekti”sh.p.k.                  ( kodi: 19000025169)

Vendet: Rr.Ndue Përlleshi, rr. Enver Maloku dhe Rruga B- një pjesë, Lagjja e Spitalit 4/1, Lagjja e Spitalit 4/2, NNP Guri, Shkolla, Burimi Comerce 2, Standard, VG Construction, Brajam Hoxha, Chelsea Point, TS “EURO STIL”SH.P.K.Shefqet Kabashi, Bujar Hasani”BTP HOLDING”Sh.P.K., “3B Projekti”sh.p.k, NP”Krapi -com”- “Mo -IB”, SHPK “Premium Construction”, SHPK “Lirimi & ACL”-Hyesn Haxhaj, Abakos 1 dhe Arti group, Rojal shpk.  –Arbër Kryeziu.

Arsyeja: Konvertimi në 20kV i trafostacioneve të lartcekura.

Gjilan

1.

Nga TS 110/20(10) kV Kamenica  do të ndërprehet:

LP 10kV- Tugjevci me kod-62000004 nga ora 10:00-15:00

Vendet: Feriqevë, Tugjevc, Gnicë, Zaiqevc, Dogana kufiri, Grizime, Stralicë dhe Moqar.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

Mitrovicë

1.

Nga NS 110/10kV Mitrovica 2 do të ndërprehet

Dalja 10kV Shala NS 10/0.4kV Stabiliment Drejtimi Rahovë nga ora 09:00-16:00

NS 10/0.4kV që do të mbesin pa tension:

NS 10/0.4 kV Tuneli I. (Kodi:70000101006)
NS 10/0.4 kVTuneli II. (Kodi:70000101007)
NS10/0.4kV Tunel II. (Kodi:70000101055)
Rahove.I.-Kulla  NS10/0.4kV (Kodi:70000101008)
NS 10/0.4kV Rahovë II. (Kodi:70000101010)

Vendet: Rahovë dhe zona te Tuneli i parë.

Arsyeja: Pastrimi i linjave 10 kV nga vegjetacioni.

 2.

Nga NS 110/10kV Vushtrria 2 do të ndërprehet

Dalja 10kV Stacioni Hekurudhor NS 10/0.4kV Stabiliment Drejtimi Dubovc nga ora 09:00-16:00             NS 10/0.4kV që do të mbesin pa tension:

NS 10/0.4 kV Bruznik (Kodi:73000004015)
NS 10/0.4 kV Klisyrë (Kodi:73000004016)
NS 10/0.4 kV Dubovc-1 (Kodi:73000004017)
NS 10/0.4 kV Dubovc-2 (Kodi:73000004018)
NS 10/0.4 kV Beçiq (Kodi:73000004019)
NS 10/0.4 kV Galicë (Kodi:73000004020)
NS 10/0.4 kV Taraxhë (Kodi:73000004021)
NS 10/0.4 kV TSSH Liqej  (Kodi:73000004022)
NS 10/0.4 kV TSSHB Balincë (lagjja Pllana) (Kodi:73000004031)
NS 10/0.4 kV TSSH Balinc (Kodi:73000004023)
NS 10/0.4 kV TSSH Ashlan 2 (Jashari)  (Kodi:73000004024)
NS 10/0.4 kV TSSH Ashlan te Shkolla (Kodi:73000004025)
NS 10/0.4 kV TSSH Gurbardh  (Kodi:73000004026)
NS 10/0.4 kV Gurbardh e re (Kodi:73000004033)

Vendet: Bruzniku, Klisyra, Dubovici, një pjesë e Beçiqit, Galica dhe Taraxha.

Arsyeja: Pastrimi i linjave 10 kV nga vegjetacioni.

 

3.

Nga TS 110/10 kV Mitrovica do të ndërprehet:

LP 10kV Bajri me kod: 70000004 nga ora 10:00-14:00

Vendet: Qyteti, Lagjja Bajr dhe Frashëri.

Arsyeja: Punimi i kokës kabllovike, kalimi rrjetit nga shtylla thyer në të renë të betonit në Frashër.

06.09.2021

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Nga TS 220/10kV Drenas do të ndërprehet:

TS.10/04 kV Komoran-  Kryqi i madh (kodi: 16100005097) prej ores 09:00 deri në ora 17:00

Vendet:  Kryqi i madh Komoran

Arsyeja: Kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri.

1.

Nga TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

LP 10kV Komorani  ( kodi: 16023007 )prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Vendet:  Komorani, Komoran lagjja e Koperativës, Komoran Zogaj, Komoran Ibriqet, Zabeli i Lartë, Ujësjellësi Prishtina Komoran, Vukovc (një pjesë) dhe Llapushniku (një pjesë).

Arsyeja: Punimi në TS dhe vendosja e ndarësit të ri.

06.09.2021

Punime nga pala e tretë

Prishtinë

1.

Nga NS 110/10kV Prishtina 7  do të ndërprehet:

Dalja 10kV J34 Çagllavica 3 (Kodi: 19000034) nga ora    11:00-11:30  dhe 16:30-17:00

Vendet:  Çagllavica 2, Çagllavica 3, Çagllavica 4, Çagllavica, Banesat Marigona 2, Shtypshkronja Rezniqi, Merko komp Pezho (Arif Elshani),lagjja Panorama dhe pjesa afër lagjes Panorama.

Arsyeja: realizimi i lidhjes hyrje/dalje (kthina hyrese/dalese e TS-it te ri).

2.

Nga NS 110/10kV Prishtina 7  do të ndërprehen nga ora 11:00-17:00

Pa furnizim me energji elektrike do të mbesin këto nënstacione:

NS 10/0.4kV Çagllavica 5 (Kodi:19000034036)

NS 10/0.4kV Banesat Marigona  2   (Kodi:19000034037)

NS 10/0.4kVLagjja Panorama (Kodi:19000034040)

NS 10/0.4kV Afër Panoramës     (Kodi:19000034041)

NS 10/0.4kV Lagjja Logreta-Hamide Gashi            (Kodi:19000034046)

Vendet:  Çagllavica 5, Banesat Marigona  2, Lagjja Panorama, lagjja Logreta-Hamide Gashi.

Arsyeja: Realizimi i lidhjes hyrje/dalje (kthina hyrëse/dalëse e trafostacionit të ri).

07.09.2021

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Nga TS 220/10kV Drenas do të ndërprehet:

TS.10/04 kV Komoran Kyqi i madh (kodi: 16100005097) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Vendet:  Kryqi i madh Komoran.

Arsyeja: Kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri.

2.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

LP 10kV Nr.31 Varrezat e Jahudive (kodi: 11000013) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

Vendet:  Varrezat e Jahudive, Rezervoarët, Matiçani dhe Zllatari.

Arsyeja: Energjizimi i kabllove të reja, ndërrimi i izolatorëve, shkarkuesve,  ndarësit te TSSH Te Pireva.

07.09.2021

Punime nga pala e tretë

1.

Nga TS 110/10kV Prishtina 7 – LP 10kV Grand Store do të ndërprehet:

TS.10/04 kV TS Bajram Gashani AL TRADE “SH.P.K”(TS-3)  (kodi: 19000030235) prej orës 11:0016:00

TS.10/04 kV TS Bajram Gashani AL TRADE “SH.P.K”(TS-4)  (kodi: 19000030236) prej orës 11:0016:00

Vendet:  Lagjja Qendresa.

Arsyeja: Realizimi i hyrje/daljeve, sipas pëlqimit elektro-energjetik.

2.

Nga NS 110/10kV Prishtina 7  do të ndërprehet:

Dalja 10kV Veterniku (Kodi: 19000035) nga ora    09:00-13:30

Vendet:  Veterniku, Valoni Petrol, Banesat, rruga përgjatë Magjistrales Prishtinë – Ferizaj, Furra Kobake, Mer Com dhe Pezho.

Arsyeja: Ngritja e dy (2) shtyllave 12/1600 me pajisjet adekuate dhe krijimi i sistemit hyrje/ dalje.

 

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Franck Ribery është futbollist i lirë pasi i ka skaduar…