Njoftim për shuarje të biznesit

04 gusht 11:55

Në bazë të Ligjit për shoqëritë tregtare Nr.06/L-016, nenit 112 dhe nenit 114 njoftojmë të gjithë furnitorët dhe klientët si dhe palët tjera juridike dhe fizike se aksionari i Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, Strong Group SH.P.K. me numër unik identifikues: 811432971 me seli në Prishtinë, Adresa: Ismajl Dumoshi Kati II, Hyrja Nr.6-1 ka marrë vendim për shuarjen vullnetare të subjektit afarist dhe ka caktuar likuidatorin e paanshëm Nora Rahimaj me ID: 1173197388 me vendbanim në Rruga: Hasan Prishtina Nr.38 Komuna: Kamenicë me tel: 045/627-035  për zhvillimin e procedurës së Likuidimit.

Njoftohen të gjithë furnitorët dhe klientët si dhe personat tjerë juridik dhe fizik që kanë interesa të parealizuara dhe raporte kreditore-debitore në këtë shoqëri që të paraqiten në afatin 30 ditor nga data e shpalljes në gazetë.

 

 

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Aeroporti Ndërkombëtar i Tajvanit ka njoftuar se ka anuluar më…