Njoftime nga KEDS për punimet në rrjet

25 shtator 17:15

26.09.2020

Punime të domosdoshme për sigurinë e  sistemit

Prishtinë

1.

NS 220/10kV Drenasi do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Sankovci te Xhoshët (Kodi: 16100009094) prej orës 09:00-14:00

Vendet: Lagjja te Xhoshët.

Arsyeja: Demontimi i shtyllave të vjetra dhe kyçja konsumatorëve në shtylla të reja.

2.

NS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fshatrat 2 (Kodi: 14000010) nga ora 10:00 deri 10:30 dhe nga ora 14:30 deri 15:00

TS 10/04 kV  do të mbesin pa tension nga ora 10:30 deri 15:00 :

14000010103 – Majac 2 private; 14000010106 – Zhegrova;              

14000010107- Lupçi  i Epërm 2 Dushët;  14000010108 – Lupçi i Epërm 3 Menxhiqët; 14000010109 – Popovë; 14000010110 – Potokët.                                           

Vendet: fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac dhe Popovë.

3.

NS 35/ 10 kV Fushë- Kosova  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV  Bardh i Madh  (Kodi: 15018018) prej orës 10:00-14:00 

Vendet: Lagjja 28, pjesa e Fushë-Kosovës pas Hekurudhës, Kuzmini dhe Bardhi i Madh.

Arsyeja: Dislokimi i rrjetit dhe kyçja e ndarësit linjor.

Ferizaj

1.

Në  NS 35/10  kV Ferizaj III  do te ndërprehet:

Dalja 10kV Varoshi (kodi: 40042005) prej ores  10:00  deri në ora 14:00

Vendet: Varoshi, Gërlica, një pjesë e Komogllavës, Rakaj dhe bizniset private.

Arsyeja: Montimi i ndarësit linjor 10 (20) kV.

2.

Në NS 35/10kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV  Drejtimi i Carralevës (Stabiliment)  prej orës  09:00-12:00 dhe 13:00-16:00

Nënstacionet që do të mbesin pa tension:

NS 10/0.4 kV Pjetërshticë I (te Gashët) (Kodi: 41046004029)  

NS 10/0.4 kV Pjetërshticë I (te Musojt) (Kodi: 41046004030) 

NS 10/0.4 kV  Carralevë – Kastrioti (Kodi: 41046004042)  

NS 10/0.4 kV Devatak (Kodi: 41046004056)  

NS 10/0.4 kV  Kryqi i Belincit (Kodi: 41046004058)  

NS 10/0.4 kV (Kodi: 41046004059)  

NS 10/0.4 kV  Guri Company ShPK Naim Ibush Arifi (Kodi: 41046004060)

NS 10/0.4 kV Carralevë – Fehmiu (Kodi: 41046004061)  

NS 10/0.4 kV Carralevë – Behajt (Kodi: 41046004062)  

NS 10/0.4 kV Zborc Dani (Kodi: 41046004063)  

NS 10/0.4 kV Carralevë te Xhamia (Kodi: 41046004064)  

NS 10/0.4 kV Carralevë – Pompat e ujit (Kodi: 41046004065)  

NS 10/0.4 kV Carralevë III-Shkolla e vjetër(Kodi: 41046004066)  

NS 10/0.4 kV Zborc e reja (Kodi: 41046004070)  

NS 10/0.4 kV Pishat 1 (Kodi: 41046004073)  

NS 10/0.4 kV Pjetërshticë IV (te Azizi) (Kodi: 41046004081)  

NS 10/0.4 kV Pjetërshticë III (te Dugojt) (Kodi: 41046004089)  

NS 10/0.4 kV Besimi Comerc (Kodi: 41046004094)  

NS 10/0.4 kV Hajri Xhelili (Kodi: 41046004095)  

NS 10/0.4 kV Ntp Ekoplan (Gurthyesi Lulzim Abazi) (Kodi: 41046004101)  

NS 10/0.4 kV Habib Hyseni (Kodi: 41046004114)  

NS 10/0.4 kV Kastrioti (Kodi: 41046004119)  

NS 10/0.4 kV Sborc-Badraxhit (Kodi: 41046004122)  

NS 10/0.4 kV Sborc-Topillët (Kodi: 41046004123)  

NS 10/0.4 kV Semedin Dugolli – Zdrukthtari (Kodi: 41046004125)  

Vendet: Pjetërshticë, Caralevë, Zborc dhe Belincë.

Arsyeja: Shtrëngim i përçuesve, ndërrimi i izolatorëve dhe vendosje e bazave të siguresave nëpër trafostacione.

Gjakovë

1.

Në NS 35/10 kV Xërxa  do të nderprehet:

Dalja 10 kV Dejni (Kodi:82081007) prej orës 09:00-12:00

Vendet: fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë, Ratkoc (një pjesë).

Arsyeja: Demontimi i shtyllave të tensionit të mesëm në degëzimin Polluzhë-Kaznik dhe degëzimi në Çifllak.

Prizren

1.

Në NS 110/10kV Therandë  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV  Gjinovci  (Stabiliment)  Prej orës  08:00-10:00

NS-at që mbesin pa tension:

NS 10/0.4 kV Lagjja Berishët-Gjinovc (Kodi: 32000003017)

NS 10/0.4 kV Qendra Gjinoc (Kodi: 32000003018)

NS 10/0.4 kV Lagjja Hajdaraj Gjinovc (Kodi: 32000003019)

NS 10/0.4 kV Lagjja Haxhiaj Gjinovc (Kodi: 32000003020)

NS 10/0.4 kV Lagjja Haziraj Gjinovc (Kodi: 32000003021)

NS 10/0.4 kV Lagjja te Kisha Sallagrazhde (Kodi: 32000003023)

NS 10/0.4 kV Pompa Rexhep Shala (Kodi: 32000003024)

NS 10/0.4 kV Vatat Sallagrazhde 4(Kodi: 32000003025)

NS 10/0.4 kV Salagrazhde 3 (Kodi: 32000003026)

NS 10/0.4 kV Qender Sallagrazhde 1 (Kodi: 32000003027)

NS 10/0.4 kV Sallagrazhdë (Kodi: 32000003028)

NS 10/0.4 kV Beqirajt Grikovc 6 (Kodi: 32000003029)

NS 10/0.4 kV Mermer-Bushi-Sellograzhde (Kodi: 32000003030)

NS 10/0.4 kV Gurthyes Sallagrazhde(baqevc) (Kodi: 32000003031)

NS 10/0.4 kV Grikovci 1 (Kodi: 32000003032)

NS 10/0.4 kV Haxhaj Grikovc 2 (Kodi: 32000003033)

NS 10/0.4 kV Grikoci IV Dushkaja (Kodi: 32000003034)

NS 10/0.4 kV Lapidari Grikovc 3Kodi: 32000003035)

NS 10/0.4 kV Lagjja Kicevë-te Xhamia 5 Grejkovc (Kodi: 32000003036)

NS 10/0.4 kV Sallagrazhdë lagjja e Dellovcëve (Kodi: 32000003038)

NS 10/0.4 kV Lagjja Plish Grejkovc 7 (Kodi: 32000003039)

NS 10/0.4 kV Lagjja  e Kabashëve Sellograzhde (Kodi: 32000003041)

NS 10/0.4 kV Hasan Muharemaj Gjinovc (Kodi: 32000003042)

NS 10/0.4 kV Hdroregjioni Jugor – Sallagrazhdë (Kodi: 32000003049)

NS 10/0.4 kV N.T.P.”ELECTRONI” (Kodi: 32000003050)

NS 10/0.4 kV  Lagjja Seferaj (Kodi: 32000003051)

NS 10/0.4 kV U/Hidroregjioni Jugor – Baqevc (Kodi: 32000003052)

Vendet: Sellograzhdë, Grejkoc, Baqevc, Gjinoc dhe Shala Petroli.

Arsyeja: Ndërrimi i shtyllave të rrjetit me tensionit të mesëm.

27.09.2020

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Në  NS 35/10(kV Fushë-Kosovë do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Gërgurët (kod: 15018018065) prej orës 09:0016:00

Vendet: Një pjesë e rrugës së UÇK-së, Gërgurët.

Arsyeja: Vendosja e shtyllave nën tension.

2.

Në NS 35/10kV Fushë-Kosova II do të ndërprehet:

NS 10/04kV Bardh i Madh te Sadiku (kodi: 15018018063) prej orës  09:00  deri në ora –16:00

Vendet: Bardh i Madh te Sadiku.

Arsyeja: Shtrirja e kabllos nën linjën ekzistuese.

27.09.2020

Punime nga palët e treta

Gjakovë

1.

NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Skivjani  (Kodi: 80080009)  prej orës 09:00  deri ne ora 12:00

Vendet: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë (një pjesë), Osek Pashë, Plançor, Skivjan.

Arsyeja: Kyçja e trafos të sapo ndërtuar te Rrustem Bajram Leti – LEFIX.

28.09.2020

Punime të domosdoshme për sigurinë e  sistemit

Prizren

1.

Në NS 110/35/10kV Prizren 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV  Podrumi (Kodi: 30000014 )  prej orës  10:00-14:00

Vendet: Atmaxhë, Nashec I, Nashec II, Mazrek, Kojushë, Nashec, Gurshitë, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III dhe Zym.

Arsyeja: Përforcimi i përçuesve nëpër fusha dhe ndërrimi i izolatorëve.

Mitrovicë

 1.

Në  NS 110/10  kV Mitrovica 2 do te ndërprehet:

Dalja 10kV Shala    (Kodi: 70000101)  prej orës  09:00-12:00  dhe 13:00- 16:00

Vendet: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofc, Mazhiq, Rashan, Terstenë, Bare, Bajgorë, Vidishiq, Kovaqicë, Kaqanoll, Rahovë, Boletin, Zhazhë, Vllahi, Zijaq, Maxherë, Melenicë, Dedia, Zabërgjë dhe Selaci.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga vegjetacioni.

 28.09.2020

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

NS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

NS 10/04kV Furra Laura  (kodi: 14000001004 ) prej orës  09:00 deri në ora 17:00

Vendet: Një pjesë e rr. Skënderbeu, një pjesë e Valon Hasani.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne  projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2019“, LOT 10 Prishtina – konsumatorëve në rrjetin e ri.

2.

Në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 te ndërprehet:

Dalja 10kV J21 Apollonia   (kodi: 10000013) prej orës   09:00 – 13:00

Vendet: Agani, Emajliku, Universiteti AAB, Agron Gashi “Fabrika e Xhamit dhe Shtypshkronja Dinor.

Arsyeja: Selektimi i kabllove të tensionit të mesëm.

3.

Në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 te ndërprehet:

Dalja 10kV J19 Semitronix (kodi: 10000012) prej orës 09:00 – 13:00

Vendet: Simetronix.

Arsyeja: Selektimi i kabllove të tensionit të mesëm.

4.

Në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 te ndërprehet:

Dalja 10kV J17 Bercom (kodi: 10000011) prej orës 09:00 – 13:00

Vendet: Bercom.

Arsyeja: Selektimi i kabllove të tensinit të mesëm.

5.

Në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 te ndërprehet:

Dalja 10kV J14 Jumco(kodi: 10000004) prej orës   09:00 – 13:00

Vendet: Jumko, Zona Industriale- një  pjesë.

Arsyeja: Selektimi i kabllove të tensionit të mesëm.

Gjakovë

1.

Në  NS 35/10(kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10kV Sillosi II (kodi: 82081002) prej orës 11:0012:00

Vendet: 2 konsumatorë komercialë – biznese, Xërxe.

Arsyeja: Rregullimi i motorit të ndërprerësit.

2.

Në  NS 35/10kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10kV Ratkoci (kodi: 82081006) prej orës 12:0013:00

Vendet: Gexhë, Radostë, Ratkoc dhe Xërxe (një pjesë).

Arsyeja: Rregullimi i motorit të ndërprerësit.

28.09.2020

Punime nga palët e treta

Gjilan

1.

Në NS 35/10 kV Gjilani III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dheu i Bardhë (Kodi 60062013) nga ora 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: Lagjja Dheu i Bardhë, rrugët: Reshat Ymeri, Evlia Çelebia, Avdulla Presheva, Isa Kastrati, Ahmet Gashi, Vëllezërit Frashëri, Fatmir Ibishi dhe Agim Rashiti.

Arsyeja: Shtrirja e kabllos së tensionit të mesëm – bistek.

Gjakovë

1.

Në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

NS10/0.4kV Nr.16 (Kodi: 81000001007) nga ora 09:00 deri në ora 12:00

Vendet: Një pjesë e rr. Skënderbeu dhe një pjesë e rr. Edit Durham.

Arsyeja: Lirimi i një dalje për kyçjen e ormanit të  ri.

2.

NS 110/10kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ura e Terezive (Kodi: 81000004) prej orës 10:00-16:00

Vendet: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja: Vendosja e shtyllës së tensionit të mesëm të betonit 12/1000.

Prishtinë

1.

NS 35/10kV Fushë-Kosova II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Vragoli  (Kodi 15018007) nga ora 09:00 – 13:00

Vendet: Vragoli, Miradi e Ulët (një pjesë), Batusa, Henci, Lagjja 29  dhe Pompen FAM GAS.

Arsyeja: Vendosja e shtyllës së betonit 12/1600 dhe lidhja e rrjetit të ri 10kV.

Ferizaj

1.

Në  NS 35/10  kV Kaçaniku do te ndërprehet:

Dalja 10kV Pylltaria  (Stabiliment) prej orës  09:00-12:00  dhe 13:00- 17:00

(kodet: 40043004081; 40043004083; 40043004084; 40043004085)

Vendet: Kërbliq, Leskovicë, Drenushë, Nikovc dhe Rekë.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga vegjetacioni.

29.09.2020

Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Në NS 35/10kV Fushë Kosova II do të ndërprehet:

NS 10/04kV Bardh i madh te Sadiku (kodi: 15018018063) prej orës    09:00  deri në ora 16:00

Vendet: Bardh i madh te Sadiku.

Arsyeja: Shtrirja e kabllos nën linjën ekzistuese.

2.

Në  NS 35/10(kV Fushë Kosove do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Gërgurët (kod: 15018018065) prej orës    09:00 deri në ora 16:00

Vendet: Një pjesë e rrugës së UÇK-së, Gërgurët.

Arsyeja: Vendosja e shtyllave nën tension.

 3.

NS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:

NS 10/04kV Furra Laura  (kodi: 14000001004 ) prej orës    09:00 deri në ora 17:00

Vendet: Një pjesë e rr. Skënderbeu, një pjesë e Valon Hasani.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne  projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2019“, LOT 10 Prishtina – Kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri.

Fjalët Kyçe:

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Hetuesit e Speciales kanë arrestuar edhe nënkryetarin e Organizatës së…