Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet 24.07.2021

23 korrik 2021 | 17:05

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtinë

1.

TS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV TS Babin Movc 2 (Kodi: 15019005073)  nga ora 10:00 deri 15:00

Vendet: TS Babin Movc 2.

Arsyeja: Kryerja e punimeve në rrjetin 0.4 kV në Babimovc.

2.

TS 110/35/10 kV Palaj do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Degezimit Hamidi Bivolak   nga ora 10:00 deri 14:00

 1. NS 10/4kV Hamidi me (kod: 18024001036)
 2. NS 10/4kV Bivolak te Berishet me (kod: 18024001037)
 3. NS 10/4kV Bivolak te Saraqet me (kod: 18024001052)

Vendet: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi,  Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullaë, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja: Ndërrimi i izolatorëve të dëmtuar dhe pastrimi i trasesë.

3.

TS 35/10kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Llapushnik  (Kodi:16023003)  në dy termine nga ora 08:30 deri 09:00 dhe nga ora 14:00 deri 14:30

Vendet: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjicë, Shkolla LLapushnik dhe Kleçkë e Re.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulim me ndarësit e tensionit të mesëm.

4.

TS 35/10kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV TS Shpk “Graniti & Co”-Kleqkë (Kodi: 16023003229)  nga ora 08:30 deri 14:30

Vendet: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjice, Shkolla LLapushnik dhe Kleçkë e Re.

Arsyeja: Ngritja e shtyllë 12 m vendosja e dy konzollave tërheqja  e përçuesve në Kleçkë LP 10 kV Llapushniku.

5.

TS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

LP 10kV nr.35 Kroi i  Bardhë  (Kodi: 12000035) në dy termine nga ora 10:00 deri 10:05 dhe nga ora 14:55 deri 15:00

Vendet: Qendra tregtare te posta: Kroni i Bardh; SU 1/3;SU 1/6; SU 2/10; SU 4/2 dhe SU 1/3.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulim me ndarësit e tensionit të mesëm.

6.

TS 110/10kV Prishtina 6 do të ndërprehet:

LP 10kV Radio Kosova Kodi: 19100003) në dy termine nga ora 10:00 deri 10:05 dhe nga ora 14:55 deri 15:00

Vendet: RTK, Kuvendi dhe Enti i Statistikave.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulim me ndarësa TM.

 7.

TS 110/10kV Prishtina 6 do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV TS Katedralja – Ipeshkvia e Kosovës (Kodi: 19100003082) nga ora 10:00 deri 15:00

Vendet: RTK, Kuvendi dhe Enti i Statistikave.

Arsyeja: Për shkak te rrezikshmërisë gjatë punimeve në pusetë.

Ferizaj

1.

TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

LP 10kV Jezerci (Kodi: 40042003)  nga ora 10:00 deri 14:00

Vendet: Manastirc, Nerodime e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerc dhe bizniset private.

Arsyeja: LP Jezercit Kontrollimi I trafostacioneve, lëshuesve katodik dhe pastrimi i trasesë.

Gjilan

1.

TS 110/10kV Kamenic֝ë do të ndërprehet:

LP 10kV Hogoshti  (Kodi: 62000001)  nga ora 11:00 deri 15:30

Vendet: Kopërnica, Hogoshtë, Ploçikë, Desivojsë, Shipashnicë e Ulët, Shipashnicë e Epërme, Trenidell (antenat), Dazhnicë, Kostandincë, Kolloleq, Tërsten, Laçiç, Vriçevcë, Lisockë, Gjyrishevcë, Zhujë, Air Energy – Kitka, Velegllavë, Marovcë dhe Sotllar.

Arsyeja: Kyçja  e një degëzimi të ri në fshatin Hogosht.

Prizren

1.

NS 110/10kV Theranda do të ndërprehet:

LP 10kV Studençani 2 (Kodi: 32000024)  prej orës 15:00 deri në ora 16:00

Vendet: Studençani një pjesë dhe Samadraxha.

Arsyeja: Bartje e rrjetit dhe ngritja e shtyllave në projektin Samadraxhë afër shkollës.

25.07.2021

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Ferizaj

1.

TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

LP 10kV Koshare (Kodi: 41046005)  nga ora 10:00 deri 14:00

Vendet: Koshare.

Arsyeja: Ndërrimi i izolatorëve dhe shtrëngimi i përçuesve.

Mitrovicë

1.

TS 10 kV Shupkovci do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV ndarësi në Vllahi  nga ora 10:00 deri 15:00

 1. TS 10/4kV Dedi me kod: 70000104033
 2. TS 10/4kV Zabergj me kod: 70000104034
 3. TS 10/4kV Selac 1 me kod: 70000104035
 4. TS 10/4kV Selac 2 me kod: 70000104036
 5. TS 10/4kV Selac 3 me kod: 70000104037
 6. TS 10/4kV Maxher me kod: 70000104038
 7. TS 10/4kV Melenic 1 me kod: 70000104039
 8. TS 10/4kV Melenic 2 me kod: 70000104040
 9. TS 10/4kV Konfeksioni me kod: 70000104002

Vendet: Pjesa nga stacioni hekurudhor dhe lagjja Sitnica.

Arsyeja: Kalimi rrjetit nga shtylla e thyer në shtyllat e reja të betonit.

25.07.2021

Punime nga palët e treta

Gjakovë

 1.

Nga TS 110/35/10kV Rahoveci do të ndërprehet:

LP 10kV Nëntori 1 me (kod: 82000006 ) nga ora 09:00 deri 17:00

Vendet: PLASTIKA- AV ” SH.P.K.

Arsyeja: Zhvendosja e rrjetiti 10kV, sipas zgjidhjes teknike.

2.

Nga TS 110/35/10kV Rahoveci do të ndërprehet:

LP 10kV Haxhi Jaha me (kod: 82000007 ) nga ora 09:00 deri 17:00

Vendet: rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori.

Arsyeja: Zhvendosja e rrjetiti 10kV, sipas zgjidhjes teknike.

26.07.2021

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Mitrovicë

1.

NS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

LP 10kV Llausha (Kodi: 74000011)  nga ora 13:15 deri 14:15

Vendet: Llausha, Rreci, Gecet, Vojvoda, Manastiri, lagjja III e qytetit.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

2.

NS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

LP 10kV Qirezi (Kodi: 74000004)  nga ora 14:15 deri 15:15

Vendet: Krushefc, Polac, Dashefcë, Baks, Qirez, Prellofcë, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofcë, Likoshan, Gradicë dhe Godancë.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Prizren

1.

TS 35/10 kV Sharri (Dragash) do të ndërprehet:

LP 10kV Rapqa (Kodi: 30036009)  prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Vendet: Rapça e Ulët, Rapqa e Epërme, Fabrika Meka, Brezne, Krsteci I Ulët, Krsteci i Naltë, Rrenci, Ferma  TS- Berham Jonuzi, TS- Qendra Petroll, Buqe, Pllavd dhe TS-Ujësjellësi Brezne.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

 2.

TS 35/10 kV Sharri (Dragash) do të ndërprehet:

LP 10kV Bellobradi (Kodi: 30036008)  prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Vendet: Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosavë, Pllajnik, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatar, Zym i Sharrit; afariste: ILVA” Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

TS 35/10 kV Sharri (Dragash) do të ndërprehet:

LP 10kV Bresana (Kodi: 30036007)  prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Vendet: fshatrat: Blaq, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhe; afariste : N.P.T “Mulliri”  Buzez, N.T.P. Qumështorja Sharri Kuk dhe Restorant Opoja.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Ferizaj

1.

TS 35/10kV Ferizaj III do të ndërprehet:

LP 10kV Gaçka (Kodi: 40042002)  nga ora 10:00 deri 15:00

Vendet: Greme, Gaçka, Burrniku, Izhanca, Kashtanjeva, Bajnica, Semaj, Prushaj, Sllatina dhe bizniset private.

Arsyeja: Punime në stabilimentet shpërndarëse dhe mirëmbajtja preventive.

2.

NS 110/35/10kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:

LP 10kV Drejtimi i Fshatrave (Kodi: 40000002)  prej orës 08:00 deri 09:00

Vendet: Fshati i Vjetër, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj dhe Zllatari.

Arsyeja: Lidhja e degëzimit të furnizimit të NS të KOSTT-it.

26.07.2021

Punime nga palët e treta

Prizren

1.

Nga TS 110/35/10kV Theranadë do të ndërprehet:

LP 10kV Zona Industriale – Solidi me (kod: 32000025) nga ora 09:00 deri 11:00

Vendet: Solidi, Graniti, Intertrans-Therande Seti-comerc,RGB-Grup metal, NNT “I.Seferi”shpk, NTP Loni-Ahmet Balaj, NTP “Shala Gas”, Shiroke, NTP Kolgeci, Adrian Ismet Hoxha, Petroleum coke Kosova shpk, Matal, Fix&Swis store-Burim Devetaku, Xhevat Mehmet Spahiu,”Spahiu-Petroll” Shpk

Arsyeja: Kyçja e TS të ri, sipas pëlqimit elektro-energjetik.

27.07.2021

Punime nga palët e treta

Ferizaj

1.

Në NS 35/10 kV Ferizaj II  do të ndërprehet:

LP 10kV Betoni me (kod: 40041002) nga ora 10:00 deri 14:00

Vendet: rr.”Prizrenit”, Saraishta, Lloshkobare, Llojza, Kosinë, Slivova, Dremjak dhe bizniset private.

Arsyeja: Tërheqja e përçuesve të tensionit të mesëm sipas zgjidhjes teknike.

 2.

Në NS 35/10 kV Ferizaj II  do të ndërprehet:

LP 10kV Bablaku (Bizneset)  me (kod: 40041005) nga ora 10:00 deri 14:00

Vendet: Trim, Bablak, Mirash, Cërnillë, Murakovë dhe bizneset.

Arsyeja: Tërheqja e përçuesve të tensionit të mesëm sipas zgjidhjes teknike.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Mesfushori kroat, Luka Modriç dhe pse një yll futbolli fsheh…