Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet

21 shtator 01:44

21.09.2021

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtinë

1.

Nga TS 110/10kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Grand Store (kodi: 19000030prej orës10:00  deri në ora 11:00

Vendet: Grand Store, Fjolla-Kavaja, Qagllavica 1, Bajram Krasniqi L. Janina, Lagja Marigona 1, Servisi i Gorenjes, Grand Store (Te Hysi), Lagjja Qëndresa 1, Lagjjae Qëndresa 2, Trimi AL PVC te Grand Store, Trimi AL PVC te Grand Store, Lagje NICI-Veterniku, Lagja, “Katër Dardhat”, mbrapa Nicit, pjesa afër servisit Gorenje- bashkë, Janina 2, konsumatorët e lagjes Veternik -Naim Berisha, Naser Kelmendi- Nic holding, AL TRADE SH.P.K-TS 3 dhe AL TRADE SH.P.K-TS 4.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

2.

Nga TS 110/10kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ndriçimi publik (kodi: 19000031prej orës 11:00  deri në ora 12:00

Vendet: Lagjja e LLavdrocit, Pompa Gashi, Ndriçimi publik, Banesat e XBC, Motel Fontana, Betoniera Dino, Trafoja Qazim Sadiku, Lagjja e Spitalit 5 dhe Hotel Internacional.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

Nga TS 110/10kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Çagllavica   (kodi: 19000034prej orës 12:00  deri në ora 13:00

Vendet: Çagllavica 2, Çagllavica 3, Çagllavica 4, Çagllavica, Banesat Marigona 2, Shtypshkronja Rezniqi, Merko komp Pezho (Arif Elshani), lagjja Panorama, Afër Panoramës, Furra Kobake, Internation helth center (Spitali turk), NT Luli Marevci, Albert Rudari, Lagjja Rogreta Hamide Gashi, Naser Mustafa objekt banesor, Afrim Hoxha, Betoniera Renulual Betoni dhe Auto Sherreti.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.

Nga TS 110/10kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Veterniku 2 (kodi: 19000035 prej orës 13:00  deri në ora 14:00

Vendet: Veterrniku, Valoni Petrol, Banesat, rruga përgjatë Magjistrales Prishtine – Ferizaj, Furra Kobake, Mer Com dhe Pezho.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

5.

Nga TS 110/10kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mati 3 (kodi: 19000033prej orës 14:00  deri në ora 15:00

Vendet: Rr. Malush Kosova, rr.Ernest Koliqi dhe rr.Prekazi.

Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Pejë

1.

Nga TS 110/35/10 kV Klina do të ndërprehet:

LP 10kV Gremniku (kodi: 52000011prej orës 11:00  deri në ora 14:00

Vendet: Gremnik, Dollc, Qupevë, Vlljak, Dush, Sferkë, Perqevë, Rastokë, Kpuz dhe Qeskovë.

Arsyeja: Ndërrimi i dy shtyllave të tensionit të mesëm, fshatrat Gremnik – Volljak.

2.

Nga TS 110/35/10 kV Peja 1  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Arbreshi (kodi: 50000006prej orës 11:00  deri në ora 14:00

Vendet: Lagjja e Romëve, Kulla, Hazbë, Berishtë, Sharra, Katuni i ri, TS Bunari, Fabrika Bibita dhe Shkolla fillore.

Arsyeja: Bartja e rrjetit të tensionit të mesëm në shtylla të reja. 

Prizren

1.

Nga TS 35/10k(20)kV Dikanca o të ndërprehet:

LP 10kV Radesha (kodi: 30037006prej orës 10:00  deri në ora 14:00

Vendet: Baqkë, Dikancë, Leshtan dhe Radeshë.

Arsyeja: Përforcimi apo ndërrimi shtyllave të dëmtuara të tensionit të mesëm dhe përforcimi i përçuesve.

Ferizaj

1.

Nga TS 35/10k(20)kV Shtime do të ndërprehet:

LP 10kV Koshare (kodi: 41046005prej orës 10:00  deri në ora 14:00

Vendet: Koshare.

Arsyeja: Shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

2.

Nga TS 35/10kV Kaçaniku  do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pylltaria (kodi: 40043004 prej orës 11:00  deri në ora 12:00

Vendet: Kërbliq dhe Leskovicë, Drenushë, Rakoc, Sanatoria, Llanishtë, Gjurgjedelli, Runjevë, Hekurudhë, Kisi dhe Lagjja e Re.

Arsyeja: Kontrollimi i ndërprerësit të fuqisë.

3.

Nga TS 35/10 KV Shtime  do të ndërprehet:

TS 10/04 kV TS Mermeri Comerc (kodi: 41046004051)prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV TS Ranca (kodi: 41046004052) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV TS Topilla 1 (kodi: 41046004053) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV TS Topilla 2 (kodi: 41046004054) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV TS Topilla 3 (kodi: 41046004055) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV TS Llanishti (kodi: 41046004057) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV TS Devetaku (kodi: 41046004056) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV TS Bageri (kodi: 41046004110) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

TS 10/04 kV TS Reshanët Graiqevc (kodi: 41046004093)prej orës 09:00 deri në ora 16:00

Vendet:  Reshan -Grajqevecët, Bageri, Devetakët, Llanishtët,Topilla 1,2,3  Mermeri.

Arsyeja: Pastrimi i  linjës 10 kV nga vegjetacioni.

Gjilan

1.

Nga TS 35/10k(20)kV Gjilan I do të ndërprehet:

LP 10kV Uglari (kodi: 60060019prej orës 10:00  deri në ora 14:00

Vendet: Bojanina, te Simpo, New Co Çeliku dhe Plisat.

Arsyeja: Ndërrimi i  shtyllave të kalbura të drurit të tensionit të mesëm në LP Uglari.

Mitrovicë 

1.

Nga TS 110/10k(20)kV Vushtia 2 do të ndërprehet:

LP 10kV Stacioni Hekurudhor (kodi: 73000004prej orës10:00  deri në ora 14:00

Vendet: Shtitaricë, Dalak, Akrashticë, Pantinë, Bukosh, Taraxhë, Liqej, Balincë, Oshlan, Duboc, Galicë, Beçiq dhe Brusnik.

Arsyeja: Shtrëngimi  i përçuesve  në  Dubovc  dhe  në  Galicë dhe ndërrimi   i  izolatorëve  në  Galicë.

Gjakova 

1.

Nga TS 35/10 kV Gjakova Ido të ndërprehet:

LP 10kV Dobroshi (kodi: 80080007prej orës 10:00  deri në ora 15:00

Vendet: Batushë, Berjah, Brovinë,  Dobrosh, Hereç,  Molliq, Nivokaz, Osek Hilë (një pjesë), Pacaj, Skivjan (një pjesë), Stubull; rrugët: Dedë Gjon Luli (një pjesë), Pashko Vasa dhe Lekë Dukagjini.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive.

21.092021

Punime në projekte investive 

Prishtinë

1.

Nga TS 110/10kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

TS do të ndërprehen kohë pas kohe sipas nevojës, brenda intervalit të poshtëshënuar.

TS 10/04 kV TS Lagjja e Spitalit 4/1 (kodi: 19000038012) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kV TS Arif Durmishi N.P.SH.”A4″SH.P.K (kodi:19000038183) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kV TS VG Construction-Korab Gashi (kodi:19000038032) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

TS 10/04 kV TS Qazim Asllanaj “Vëllezërit Asllani “SH.P.K(kodi: 19000038184) prej orës 09:00 deri në ora 21:00

Vendet:  TS Arif Durmishi, VG Konstrukcion,Vll Asllanaj dhe Lagjja e Spitali 4/1.

Arsyeja: Konvertimi në 20kV i trafostacioneve të lartcekura, në të njëjtën kohë do të behet ndërrimi i kthinave në TS Lagja e Spitalit 4/1 me kod 1900003812.

22.092021

Punime në projekte investive

Ferizaj

1.

Nga TS 35/10kV Ferizaj I do të ndërprehet:

TS 10/04 kV TS Ejup Ferati (kodi: 40040004027) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

TS 10/04 kV TS Kinemaja e Re (kodi: 40040004201) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

TS 10/04 kV TS Kinemaja e Re (kodi: 40040004208) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Vendet:  Ejup Ferati dhe Kinemaja

Arsyeja: Energjizimi i kabllove te reja, si dhe punimi I 3 lidhëseve sipas projektit investiv.

2.

Nga TS 35/10kV Ferizaj I do të ndërprehet:

TS 10/04 kV TS Hoteli (kodi: 40040005021) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Vendet:  Hoteli.

Arsyeja: Energjizimi i kabllove te reja, si dhe punimi i 3 lidhëseve sipas projektit investiv.

3.

Nga TS 35/10kV Ferizaj I do të ndërprehet:

TS 10/04 kV TS Syri (kodi: 400400015003) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

TS 10/04 kV TS Hekurudha (kodi: 400400015006) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

TS 10/04 kV TS Goga (kodi: 400400015004) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

TS 10/04 kV TS Keds (kodi: 400400015192) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Vendet:  Syri, hekurudha, Goga  dhe KEDS-i.

Arsyeja: Energjizimi i kabllove të reja, si dhe punimi i 3 lidhëseve sipas projektit investiv.

4.

Nga TS 35/10kV Ferizaj I do të ndërprehet:

TS 10/04 kV TS Ndërtesa (kodi: 40042015223) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

TS 10/04 kV TS Rubin Invest (kodi: 40042015184) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

TS 10/04 kV TS Sejda (kodi: 40042015002) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Vendet:  TS Ndërtesa, Rubin Invest dhe Sejda.

Arsyeja: Energjizimi i kabllove të reja, si dhe punimi i 3 lidhëseve sipas projektit investiv.

Prishtinë

1.

Nga TS 220/35/10 kV Drenas  do të ndërprehet:

LP 10kV Drenasi 3  (kodi: 16100003prej orës 09:00-09:30  dhe nga ora 14:0014:30

Vendet: Drenas (një pjesë)  dhe Qendra Zejtare Lokalet.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension.

2.

Nga TS 220/35/10kV Drenas  do të ndërprehet:

TS 10/04 kV TS Qikatovë te Balecët (kodi: 16100003021) prej orës 09:00 deri në ora 14:00

TS 10/04 kV TS Qikatovë te Mulliri (kodi:16100003018)    prej orës 09:00 deri në ora 14:00

TS 10/04 kV TS Qikatovë te Tregu i shtazëve (kodi:16100003019) prej orës 09:00 deri në ora 14:00

Vendet:  TS Qikatovë te Balecët, mulliri dhe tek tregu i shtazëve.

Arsyeja: Ndërrimi i transformotorit dhe energjizimi i kabllove të reja.

3.

Nga NS 220/10kV Drenas do të ndërprehet:

NS 10/04 kV Komoran Kryqi i Madh (kodi: 16100005097) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Vendet:  Kryqi i Madh Komoran.

Arsyeja: Kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri.

4.

Nga TS 220/35/10 kV Podujeva do të ndërprehet:

LP 10kV Fshatrat 2  (kodi: 14000010prej orës 12:00 deri në ora 17:00

Vendet: fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac dhe Popovë.

Arsyeja: Punimi i lidhëseve të tensionit 10kV.

Peja 

1.

Nga TS 110/10kV Deçani  do të ndërprehet:

LP 10kV Deçani   (kodi: 53000003prej orës 09-00 dhe nga ora 17:00

Vendet: Deçan- qyteti, Deçan- KEDS, Deçan – Policia, Deçan – Gjimnazi, Ramosaj, Hazeraj, TMK, Demëhasaj dhe Carrabregu.

Arsyeja: Energjizimi i Blindës.

22.09.2021

Punime nga palët e treta 

Prizren

1.

Nga TS 35/10 kV Pirana  do të ndërprehet:

LP 10kV Grupi i Biznesit  (kodi: 30034009prej orës10:00  deri në ora 12:00

Vendet: Grupi i Biznesit.

Arsyeja: Energjizimi i TS 10(20)04 kV, sipas pëlqimit elektro-energjetike.

2.

Nga TS 35/10 kV Prizreni IV  do të ndërprehet:

TS 10/04 kV TS  Elani  (kodi: 30033016003) prej orës 12:00 deri në ora 14:00

TS 10/04 kV TS Banesat (kodi: 30033016011) prej orës 12:00 deri në ora 14:00

Vendet: Elani dhe Banesat.

Arsyeja: Vendosja e kthinës së re dalëse në TS ekzistues, sipas pëlqimit elektro-energjetik.

Gjilan

1.

Nga TS 110/35/10 kV Viti do të ndërprehet:

LP 10kV Gërmova  (kodi: 61067003prej orës 12:00 deri në ora 17:00

Vendet: Gërmovë, Germova e Ulët, Sodovinë, Pompa Lindi, Mobilieria, Plastika, Remniku i ri, Goshicë Kulla, Vërban dhe Buzovik.

Arsyeja: Zhvendosja e rrjetit 10 kV  sipas zgjidhjes teknike në fshatin Kabash.

Punimet në rrjet, linku: https://www.keds-energy.com/shq/punimet-ne-rrjet/njoftohu-per-punime-ne-rrjet/

Harta e punimeve në rrjet, linku: https://outage.keds-energy.com/Main.aspx?lan=al&trh=

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Kandidati i PDK-së për kryetar të Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka…