Të fundit
Këshilli Drejtues i Partisë Demokratike të Kosovës, në mënyrë unanime…