Të fundit
Një pikturë e Mark Chagallit e grabitur nga një shtëpi…