Të fundit
Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi i Komunës së Podujevës,…