Të fundit
Është hapur Kisha Protestante “Bashkësia Ungjillore e Mesisë” në lagjen…