Shpallje, 18.01.2023

18 janar 17:11

Arton Brbatovci shpall pavlefshme diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Nezir  Bajrami shpall pavlefshme diplomën, SHM “Naim Frashëri”, Shtime.

Liridon Ismaili shpall pavlefshme dëftesën e klasës X,XI, XII dhe diplomën, SHMM “Faik Konica”, Ferizaj.

Adriatik Baftiu shpall pavlefshme dëftesën e klasave VI – IX, SHFMUBesim Rexhepi”, Komogllavë.

Adriatik Berisha shpall pavlefshme diplomën, SHMBZenel Hajdini”, Ferizaj.

Kenan Delloli shpall të pavlefshme certifikatën e biznesitme numër: 811052430  “KezGrup” SHPK – Ferizaj.

Fitim Rekaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Fitim İsufi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, dheXI, |SHME Faik Konica”, Ferizaj.

Shefki İsufi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI – IX,  SHFKonsandin Kristoforidhi”, Neredime.

Bardhyl Aliu shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe diplomën, SHMT “Pjeter Bogdani, Ferizaj.

Ylber Zeqiri shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X,XI,XII dhe diplomën SHMT, Pjeter Bogdani, Ferizaj.

Bleta Lekaj shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Shkurte Shabani shpall pavlefshme diplomën, SHMTFaik Konica”, Ferizaj.

Burhan Sylejmani shpall pavlefshme dëftesën e klasave I – VIII, SHF “Muharrem Shemsedini”, Bibaj.

Ridvan Ymeri shpall pavlefshme diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Qendrim Topalli shpall pavlefshme cerifikatën e QAP, Ferizaj.

Elion Selimi shpall pavlefshme diplomën, SHM “DrShaban  Hashani”, Ferizaj.

Bedri Ramadani shpall pavlefshme diplomën SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Riza İdrizi shpall pavlefshme lincën e punës me numër: 002597 me skadim 24.01 2023.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Arsenali pasi humbi betejën me talentin Mykhaylo Mudryk, tashmë ka…