Shpallje, 22.09.2022

22 shtator 16:40

Reshat Salihu shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I -VIII, SHF “Tefik Çanga”, Ferizaj.

Mirjeta Kashtanjeva shpall të pavlefshme dëftesat e klasave X, XI, XII, XIII dhe diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Ardita Nuhiu shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Elena Gjika”,Ferizaj.

Verona Hoxha shpall të pavlefshme dëftesat e klasave VI -IX, SHFMU “Pavarësia”,Balaj.

Autotaksi Hajrush Qorolli BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër 811522475 si dhe informatat përcjellëse të biznesit, Ferizaj

Xhemile Misini shpall të pavlefshme diplomën SHME “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Erza Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Dr Shaban Hashani”, Ferizaj.

Arianit Elezi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I-VIII, SHF “Jeronim De Rada”, Ferizaj.

Jetmir Rama shpall të pavlefshme diplomën SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Ilmi Rifati shpall të pavlefshme certifikatën e nivelit të tretë, SHM “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Vjollca Ahmeti shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Erblina Rama shpall të pavlefshme diplomën SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Urata Arifi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe diplomën, SHM “Dr Shaban Hashani”, Ferizaj.

Rinor Shabani shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI -IX, SHF “Dardania”, Rakaj.

Redon Halili shpall të pavlefshme certifikatën e pikëve TMSH, SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Besjana Rexha shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Dr Shaban Hashani”, Ferizaj.

Orhan Drugzani shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII, XIII dhe diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Rukije Luma shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I -VIII, SHF “Gafur Luma”, Glloboqicë.

Tevide Hashani shpall të pavlefshme diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Elvis Zeqiri shpall të pavlefshme ID kartelën me numër: Re – 1305/17, kolegji “AAB”, Ferizaj .

Sadet Murseli shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI -IX, SHF “Osman Mani”, Firaj.

Nurije Fazliu shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI -IX, SHF “Nazmi Osmani”,Elezaj .

Lorent Qerimi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Florentina Sadiku shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Sali Krosa shpall të pavlefshme diplomën, SHM
“Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Elhame Salihu shpall të pavlefshme dëftesën e klasës XIII, SHMT “Faik Konica”, Ferizaj.

Ymer Ibishi shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 811926148, “Mounton Shope and trading” SHPK, Ferizaj.

Gentjana Sadiku shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII, XIII dhe diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Bahrije Hajdari shpall të pavlefshme dëftesën e vitit III, IV dhe diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Valmir Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasës XI, SHMT “Pjeter Bogdani”, Ferizaj.

Diar Biba shpall të pavlefshme dëftesën e klasës XI, SHMT “Pjeter Bogdani”, Ferizaj.

Lirion Berisha shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe diplomën SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Fation Berisha shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe diplomën,SHM “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Abedin Viqa shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I II, III, IV, dhe diplomën SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Erza Jahiri shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe diplomën SHM “Dr Shaban Hashani”, Ferizaj.

Albin Hasani shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, SHM “Dr Shaban Hashani”, Ferizaj.

Valton Demiri shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI SHM “Dr Shaban Hashani”, Ferizaj.

Klodina Sojeva shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Dr Shaban Hashani”, Ferizaj.

Shkëndije Zeka shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Arbnor Avdiu shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, II, III, IV dhe diplomën SHM “Kuvendi i Arbërit”,Ferizaj.

Ana Ademi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII, XIII SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Jeton Hasani shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Naim Frashëri”, Shtime.

Arben Murseli shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I dhe II, SHMT “Pjeter Bogdani”, Ferizaj.

Eljesa Muslija shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Arton Zeqiri shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, II, III, IV dhe diplomën, SHMM “Qesk Zadeja”, Ferizaj.

Admir Bajrami shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Shyhret Vogliqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Kushtrim Leka shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Ilir Reba shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 811881996, “Iliri & Lioni”, SHPK Ferizaj.

Ramadan Begisholli BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 810028937, Ferizaj.

Fitnet Ahmeti shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Xhelal Ademi shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Shkurte Ahmeti shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe diplomën, SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Bekim Salihu shpall të pavlefshme dëftesën e klasave I -VIII, SHFMU “Abetarja”, Sofaj.

Majlinda Salihu shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI-IX, SHFMU “Abetarja”, Sofaj.

Syzana Bucaliu shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI -IX, SHFMU “Muharrem Shemsedini”, Bibaj – Ferizaj.

Egzona Haxhidema shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Agim Muharremi shpall të pavlefshme diplomën, SHMB “Zenel Hajdini”, Ferizaj.

Rinor Ferati shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 811456137, “Royal-Energy”, SHPK – Ferizaj.

Endrit Luzha shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe diplomën, SHME “Faik Konica”, Ferizaj.

Shkurte Ahmeti shpall të pavlefshme certifikatën e pikëve TMSH, SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Shkelzen Sllamniku BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 811314335, Ferizaj.

Afrim Sejdija shpall të pavlefshme diplomën, SHMT “Pjeter Bogdani”,Ferizaj.

Edonita Syla shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Dr Shaban Hashani”, Ferizaj.

Albana Qalaj shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X,XI,SHM “Zenel Hajdini”,Ferizaj.

Aulon Zekolli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Edonita Syla shpall të pavlefshme dëftesën e klasës XII, SHM “Dr Shaban Hashani”,Ferizaj.

Selvete Topalli shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII XIII dhe diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Besmir Zhegova shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 811459032, “Qarshia Group” SHPK, Ferizaj.

Enes Haziri shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, SHMM “Elena Gjika”, Feriza.

Syzana Luma shpall të pavlefshme dëftesën e klasave VI -IX, SHF “Gafurr Luma”, Glloboqicë – Ferizaj.

Blend Smajli shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe diplomën, SHMP – Shtime.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Një operacion ndërkombëtar i koordinuar nga INTERPOL ka nxjerrë në…