Të fundit
Drilon Berisha, shpall të pavlefshme dëftesat e klasës I-IX, shkolla…