Të fundit
Safet Smajli shpall të pavlefshme dëftesat nga klasa e 5-te…