Të fundit
Gjatë vitit 2018, 2019 dhe vitit 2020, në fshatin Lubizhdë…