Të fundit
Haki Jusufi shpall te pa vlefshme deftesat e kl. III,…