Të fundit
Në kuadër të zbatimit të vendimit të Kuvendit të Komunës…